Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Jakt i Sverige

Enligt Jägareförbundets statistik dödas varje år över en miljon djur av jakt i Sverige.

Efter riksdagsbeslut är det Svenska Jägareförbundet som ansvarar för att leda delar av jakten och viltvården i Sverige. För detta erhåller förbundet statligt stöd från pengar som jägarna betalat in till viltvårdsfonden, vilket uppgick till 52,3 miljoner för 2019.1 I uppdraget ingår bland annat att följa de jaktbara viltstammarnas utveckling, tillhandahålla faktabaserad information och att leda delar av den praktiska jakten. 

Antal djur

Enligt Jägareförbundet statistik dödas varje år över 800 000 djur vilket innebär över 2000 individer per dag utslaget över året. I Sverige jagas cirka 50 olika arter.2 Hur många av varje art som dödas om året kan du se här

Jaktmetoder

Det finns många former av jakt. Den vanligaste är att jägaren väntar på djuret uppe i ett torn eller på annat lämpligt ställe. 

I flera former används hundar, både där de jagade djuren drivs lång och kort väg. Hundarna utsätts då för faror i form av attacker från andra djur, trafiken och människor. De riskerar också att springa vilse och hamna i situationer där de kan fara illa.

Jakt med fångstredskap är också vanligt, till exempel fällor. Fällorna måste vara godkända av Naturvårdsverket för att få användas, men godkännandet utvärderas sällan.3 

Det förekommer även att djur snaras. Vid rävsnarning sitter rävarna fast i snaran tills jägaren kommer och dödar dem.4 Att fånga ripor med snara innebär att fåglarna stryps till döds.4, 5

Läs mer: kritiserade jaktformer

Syftet med jakten

Jägarkåren består av drygt 280 000 personer i Sverige.6 När staten 1997 gjorde en undersökning om varför jägarna är ute i skogen och dödar djur så svarade de att det viktigaste för dem var i första hand naturupplevelsen, i andra hand kamratskap, i tredje avkopplingen och i fjärde spänningen.7 En studie har också visat att kostnaderna för jakten överstiger värdet på det kött som de svenska jägarna tillskansar sig genom att döda djur.8

Viltförvaltningsdelegationerna

År 2009 inrättades viltförvaltningsdelegationer runt om i Sverige som ska samverka om frågor som rör hur vilda djur bör utnyttjas och begränsas i de olika länen. Delegationerna ska utgöras av fem politiker från varje län samt representanter från polisen, jägare, naturskyddsorganisationer, friluftsorganisationer, skogsägare, fäbodbruk och skogsnäringen samt i vissa län yrkesfiskare, fäbodbruk och rennäring.9 

Någon som för djurens talan saknas helt.

Källor

 1. Naturvårdsverket. Så används Viltvårdsfonden. 
 2. Viltdata. Avskjutningsstatistik.
 3. Naturvårdsverket. Fångstredskap
 4. Naturvårdsverket. Fångstredskap som får användas i Sverige
 5. Naturvårdsverket. Material och konstruktionskrav Godkänt fångstredskap nr S 15. Fångstanordning Ripsnara.
 6. Naturvårdsverket. Jaktkort och jägarexamen
 7. Näringsdepartementet. Jaktens villkor – en utredning om vissa jaktfrågor. SOU 1997:91.
 8. Mattsson L. m.fl. (2008) Jakten i Sverige – Ekonomiska värden och attityder jaktåret 2005/06. Rapport från Adaptiv förvaltning av vilt och fisk, nr. 1. (Avsnitt 4.3 Viltets jaktvärde – storlek och beståndsdelar).
 9. Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer.

Vanliga frågor

Är inte jägare viktiga för att hålla naturen i balans (viltvård)?

Många jägare rättfärdigar sitt beslut att jaga vilda djur genom att säga att de hjälper till att hålla naturen i balans, att de vårdar viltet. Det stämmer inte riktigt och handlar absolut inte om vård.

Så sent som i oktober 2019 fick jägare avbryta älgjakten i ett område eftersom det fanns för lite älgar kvar. De kommenterade det så här: "Det gick för långt förra året."1

Redan på 1800-talet visste Charles Darwin att antalet djur hölls i ”lagom” mängder i det vilda så länge det fanns både köttätande rovdjur och växtätare av alla storlekar.2 Problemet idag är att det finns väldigt få rovdjur vilket gör att växtätarna blir många och därmed ställer till med problem för människor (bland annat skogsägare och i trafiken). Vargen var tidigare utrotad och idag finns det endast väldigt få vargar på många håll. Även rävar, lodjur och björnar jagas i Sverige. Det är vi människor som har sett till att de jagande rovdjuren blivit så få och det är vi människor som begränsar djurens levnadsutrymmen.

För att det ska finnas exempelvis ”jaktbara” älgar kvar blir det stora konflikter mellan jägare och rovdjur.3 Det har blivit en ond cirkel där jägarna anser att de måste gripa in för att de ska kunna jaga ännu mer.

Om jägare skulle bry sig mest om viltvård när de tar sig ut och jagar skulle det också synas i de enkätstudier som gjorts. Ofta är det istället naturupplevelsen och kamratskap som jägarna egentligen tycker är viktigast för att vilja jaga.4

Att jägarna endast väljer att skjuta de svaga och skadade är ett annat argument som inte stämmer. Det syns på att merparten av de vargar (och därmed troligen andra djur) som skjuts i Sverige saknar missbildningar, inte är överdrivet inavlade eller inte har sjukdomar.5 Det är inte möjligt för jägarna att ta sig tid att undersöka genetik och sjukdomar innan de avlossar sina skott.

Jägares kompetens kan vara viktig när det gäller att snabbt kunna avliva allvarligt trafikskadade djur som inte kan rehabiliteras, men att de hjälper naturen att hålla sig i balans stämmer i huvudsak inte.

Källor:

 1. Hela Hälsingland (2019) Brist på älg har avbrutit jakten: "Det gick för långt förra året"
 2. Darwin C. (1859) Om arternas uppkomst: genom naturligt urval. Översatt av R. Adlerberth 2009. Natur & Kultur: s. 54.
 3. Svensk Jakt (2018) Fem kända vargrevir stoppar älgjakten. 
 4.  Näringsdepartementet. Jaktens villkor – en utredning om vissa jaktfrågor. SOU 1997:91.
 5. SVA (2017) Slutrapport Licensjakt på varg 2017. Dnr: SVA 2017/55. SVA (2018) Licensjakt på varg 2018. Rapport 47/2018.
Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem