Hoppa till huvudinnehåll

Kritiserade jaktformer

Fällfångade och instängda djur drabbas lätt av panik och kan skadas när de försöker bita sig ut ur fällan.

Grytjakt

En jaktform som har varit särskilt kritiserad är grytjakten. Vid grytjakt jagas djur under jord, i sina gryt, där de har sökt skydd. Vid jakt på rävar och grävlingar används hundar som skickas ner i grytet för att hämta upp djuret. Vid jakt på kanin används illrar.(1)

Grytjakt med hund efter grävling innebär ett psykiskt och fysiskt lidande för grävlingen innan den dödas.(4) Det här strider egentligen mot lydelsen i § 27 i jaktlagen som säger att jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.(2)

Krav på förbud mot grytjakt och grytanlagsprov har rests från flera utredningar och organisationer eftersom det inte anses speciellt acceptabelt ur djurskyddssynpunkt.(3,4)Grytanlagsproven är en testverksamhet som anordnas i konstgjorda gryt med grävlingar som hålls i fångenskap enbart för att träna hundarna för den jaktformen.(4)

Godsjakt

En annan jaktform som fått utstå mycket kritik är godsjakten, d.v.s. den jakt som bedrivs på fåglar som föds upp bara för att sättas ut och skjutas till döds.(5) En annan benämning på den här jaktformen är "put and take". Kritiken har i första hand bestått av att det är oetiskt att föda upp och plantera ut djur bara för att de senare ska skjutas ihjäl.(5)

Fällfångst

De flesta fällor som används idag godkändes på 1980-talet och början av 1990-talet.(6) Det saknas vetenskapligt underlag för dessa godkännanden, och de fällor som är godkända medför ofta mycket lidande.(7) Fällfångade och instängda djur drabbas lätt av panik och kan skadas när de försöker bita sig ut ur fällan.(7)

År 2011 infördes ett tillfälligt förbud mot lodjursjakt med fälla. De allra flesta fällfångade lodjur fångades tidigare i den så kallade värmländska tunnelfällan som orsakade så allvarliga skador att den förbjöds vid lodjursjakt.(8) Dock är fällan fortfarande tillåten för räv- och grävlingsjakt.(6)

Licensjakt på varg

Den svenska licensjakten på varg har mötts av stark kritik från naturskyddsorganisationer eftersom arten är starkt hotad. Jakten har bedömts strida mot lagen i flera kammarättsdomar(9, 10) och kritiserats av EU-kommissionen, eftersom vargar är fridlysta och skyddade av EU:s art- och habitatdirektiv.(11)

De politiska besluten om licensjakt på vargar motiveras med naturvårdsskäl som att minska inaveln av vargar, men någon sådan effekt har inte kunnat ses.(12, 13) Det tycks som att licensjakten i själva verket är en eftergift mot de varghatande krafter som annars bedriver tjuvjakt på vargar.(12, 14)

Läs mer om den omfattande mängden skadeskjutningar under vargjakten här.

Troféjakt

Troféjakt betyder att djur dödas i huvudsak för att jägaren ska få en trofé av djuret. Trofén är ett jaktminne, som vanligtvis är djurets huvud, skinn eller horn. Det ordnas särskilda troféjaktsresor både i Sverige och från Sverige till andra länder.(15)

I motsats till vad som sker i naturens egna balansgång, i vilken sjuka eller svaga individer inte klarar sig, vill en troféjägare gärna ha unika och mäktiga djurdelar i sina samlingar. Bl.a. har detta lett till en obalans inom djurpopulationer.(16-21)

I Sydafrika avlas till och med vilda djur med särskilda färg- och artkombinationer för att tillmötesgå jägarnas intressen.(22, 23) Överlag är troféjakt även ofta sammanbundet med annan affärsverksamhet på djurens bekostnad, så som turism med djur, volontärarbete med djur, avel av vilda djur, handel av djur och handel med deras bendelar.(23-27)

Mer om att volontärarbeta med djur hittar du här

Källor

 1. Grytjakt.se. Jaktmetoder. Sidan besökt 2017-10-27.
 2. Jaktlag (1987:259).
 3. Sveriges Veterinärförbund (2004) Yttrande över Grytanlagsprov och grytjakt, dnr Jo2004/468.
 4. Ny djurskyddslag SOU 2011:75. Betänkande av utredaren i Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll.
 5. Godsjakt på uppfödda fåglar. Motion 2014/15:684.
 6. Naturvårdsverket. Fångstredskap som får användas i Sverige. Sidan besökt 2017-10-27.
 7. Iossa G., Soulsbury C. D. & Harris S. (2007) Mammal trapping: a review of animal welfare standards of killing and restraining traps. Animal Welfare 16(3), 335-352.
 8. Schneider, M. (2011) Fällfångst av lodjur under licensjakt 2010 – sammanställning och översiktlig utvärdering. Rapport till Naturvårdsverket.
 9. Sveriges Radio. Kammarrätten fastslår: Beslutet om vargjakt var olaglig. 14 november 2014.
 10. Sveriges television. Olika vargbeslut i kammarrätterna. 30 december 2015.
 11. EU-kommissionen. Sverige uppmanas att följa naturvårdslagstiftningen och skydda utrotningshotade vargar. Pressmeddelande, 27 januari 2011.
 12. Dagens nyheter. Inavel hos få av de skjutna vargarna. 12 januari 2010.
 13. Forskning och Framsteg. Ovetenskaplig vargjakt. 13 januari 2010.
 14. Sveriges Radio. Ministrar oense om svensk vargpolitik. Sveriges Radio. 30 oktober 2014.
 15. Trofejakt. Sidan besökt 2017-10-27.
 16. Eco-evolutionary dynamics. Like it or not, intense trophy hunting causes evolution of small horns in mountain sheep. Sidan besökt 2017-10-27.
 17. CBC news. Trophy hunting stunting the horns of Bighorn sheep, study finds. Sidan besökt 2017-10-27.
 18. Wennerström L., Ryman N., Tison J-L., Hasslow A., Dalén L. & Laikre L. Genetic landscape with sharp discontinuities shaped by complex demographic history in moose (Alces alces). Journal of Mammalogy, 97(1):1-13.
 19. Allendorf F.W. & Hard J.J. (2009) Human-induced evolution caused by unnatural selection through harvest  of wild animals. Proceedeings of the National Academy of Sciences, 106.
 20. Schmidt J.I., Ver Hoef J.M. & Bowyer R.T. (2007) Antler Size of Alaskan Moose Alces alces gigas: Effects of Population Density, Hunter Harvest and Use of Guides. Wildlife Biology. 13: 53-65.
 21. Whitfield, J. (2003) Ram cull dents gene pool Sheep horns downsized by hunters' taste for trophies. Nature news. Sidan besökt 2017-10-27.
 22. Michler I. (2011) Where Have All The Ethics Gone? Africa Geographic, September 2011:26.
 23. Michler I. (2011). Domestic Hell. Africa Geographic, November 2011:28.
 24. Economists at Large. (2013) The $200 million question: How much does trophy hunting really contribute to African communities? A report for the African Lion Coalition, Melbourne, Australia.
 25. Hunter L. T., White P., Henschel P., Frank L., Burton C., Loveridge A., et al. (2012) Walking with lions: why there is no role for captive-origin lions Panthera leo in species restoration. Fauna & Flora International, 47.
 26. Merwe S. J. (2016) Statement on captive-bred lion hunting and associated activities. African Lion Working Group.
 27. IUCN/PACO. (2009) La grande chasse en Afrique de lPOuest: quelle contribution à la conservation? (Big Game Hunting in West Africa. What is its contribution to conservation?). Gland, Switzerland; Cambridge, United Kingdom: IUCN.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem