Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Vad tycker Djurens Rätt?

Djurens Rätt anser att det inte ligger i någons intresse att bli jagad, dödad eller skadad.

För Djurens Rätt är det alltid det enskilda djuret som står i centrum. Det ligger inte i någons intresse att bli jagad för att sedan bli dödad eller skadad. Djur är kännande varelser med egna intressen och behov.

Begrepp som viltvård och populationsbegränsning hörs ofta i samband med jakt, begrepp som handlar om arter och populationer istället för individer. För den jagade är ett sådant resonemang oväsentligt. Samhällsresurser borde istället avsättas för att utveckla andra former för populationsreglering.

Djurens Rätt anser dock att den jakt som sker för enskilda djurindividers skull är okej. Det handlar då om så kallad barmhärtighetsjakt, det vill säga jakt på en sjuk eller svårt skadad individ som endast har ett svårt lidande framför sig om inte livet avslutas.

Djurens Rätt vill att de vilda djuren ska omfattas av djurskyddslagstiftningen. Vi vill se förbud mot grytjakt, levandefångst i fälla och "put and take"-jakt samt fortsatt förbud mot bågjakt.

Så länge som jakten pågår måste kraven på jägarna stärkas – inte minst kraven på skjutskicklighet och förbättrad eftersöksverksamhet. Vi vill också att det ska finnas personer, motsvarande djurskyddsinspektörer, som har i uppgift att kontrollera hur jakten går till. Vi anser inte minst att det borde vara nolltolerans mot alkohol under jakt.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem