Hoppa till huvudinnehåll

Vad tycker Djurens Rätt?

Djurens Rätt vill ha ett förbud mot all jakt som inte ligger i de jagade djurens intresse.

För Djurens Rätt är det alltid det enskilda djuret som står i centrum. Det ligger inte i någons intresse att bli jagad för att sedan bli dödad eller skadad. Djur är kännande varelser, individer med egna intressen och behov. Begrepp som viltvård och populationsbegränsning hörs ofta i samband med jakt, begrepp som handlar om arter och populationer istället för individer. För den jagade är ett sådant resonemang oväsentligt. Jakt är inte en acceptabel metod att minska antalet djur av en viss art, eftersom jakt orsakar lidande och död.  Samhällsresurser måste avsättas för att utveckla andra former för populationsreglering.

Den enda form av jakt som är acceptabel är sådan som sker för enskilda djurindividers skull. Det handlar då om så kallad barmhärtighetsjakt, det vill säga jakt på en sjuk eller svårt skadad individ som endast har ett svårt lidande framför sig.

Djurens Rätt vill att de vilda djuren ska omfattas av djurskyddslagstiftningen och skyddas av en djurbalk. Vi vill se snabba förbud mot grytjakt, levandefångst i fälla och "put and take"-jakt. Så länge som jakten pågår måste kraven på jägarna stärkas – inte minst kraven på skjutskicklighet och förbättrad eftersöksverksamhet. Vi vill att det ska finnas personer, motsvarande djurskyddsinspektörer, som har i uppgift att kontrollera hur jakten går till. Vi kräver också nolltolerans vad det gäller alkohol under jakt.

Djur är inte måltavlor!

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem