Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Djur i juridiken och rättsliga begrepp

Djurens Rätt arbetar för att djuren också juridiskt skall få det bättre. På dessa sidor kan du läsa om djur i juridisk bemärkelse, och även om Djurens Rätts förslag till förbättringar.

Djurens Rätt arbetar bland annat för att:

  • Djur i lagstiftningen ska ses som kännande varelser med individuella djurrättigheter
  • Djur ska ha företrädare inför lag
  • Djurens företrädare ska kunna anföra besvär över myndighetsbeslut som gäller djur
  • Det ska finnas specialutbildad polis och åklagare som ska handlägga brott mot djur

Juridiskt betraktas djur som människans egendom och som objekt för den skyddsnivå som djurskyddslagstiftningen fastställer.

Kategoriseringen av rättspersoner (fysiska och juridiska personer) och objekt (t.ex. saker, miljö och djur) är juridiska begrepp och konstruktioner genom vilka man på bästa möjliga sätt försöker hantera juridiska konfliktsituationer och frågeställningar.

Rättspersoner är rättssubjekt. Människorna är fysiska personer som erhåller rättssubjektivitet genom födseln. Juridiska personer, så som t.ex. bolag, stiftelser och stater, erhåller rättssubjektivitet genom att de etableras i samhället i enlighet med lag. Rättssubjektivitet betecknar inom juridiken förmågan att vara bärare av rättigheter och skyldigheter eller rättsligen skyddade och erkända intressen. Rättssubjektivitet sammanbinds med begreppen rättskapacitet och rättshandlingsförmåga.

Rättskapacitet tillkommer alla fysiska och juridiska personer genom rättssubjektiviteten. Rättshandlingsförmågan är förmågan att själv eller via företrädare företa rättshandlingar. I motsats till rättskapaciteten kan rättshandlingsförmågan begränsas helt eller delvis genom lag. 

I motsats till rättspersoner är djur i juridisk bemärkelse objekt för ett särskilt i lagstiftningen etablerat skydd. Djur är i huvudsak människans egendom som hen kan förvalta bäst hen vill inom lagstiftningens gränser. Djur är med andra ord inte innehavare av några djurrättigheter som i en konfliktsituation borde balanseras med rättspersoners rättigheter eller intressen. I praktiken formas skyddet av djur således genom de skyldigheter och ålägganden som genom lag ålagts rättspersoner. Det innebär att djur har en svagare rättslig status i jämförelse med rättspersoner.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem