Hoppa till huvudinnehåll

Djurskyddskontroller och anmälan om brott mot djur

Djurens Rätt arbetar för att djur i lagstiftningen ska ses som kännande varelser med individuella djurrättigheter. Djurskyddskontrollen är en mycket viktig del av allt djurskyddsarbete. Djurens Rätt vill att det ska finnas en allmän skyldighet att göra en anmälan om man misstänker att djur inte har det bra eller om man blir vittne till brott mot djur.
Här kan du läsa även om de förslag Djurens Rätt framställt för en ny djurskyddslag.

Djur är kännande varelser

Djurens Rätt arbetar för att djur i lagstiftningen ska ses som kännande varelser med individuella djurrättigheter. Djurskyddskontrollen är en mycket viktig del av allt djurskyddsarbete. Djurens Rätt vill att det ska finnas en allmän skyldighet att göra en anmälan om man misstänker att djur inte har det bra eller om man blir vittne till brott mot djur. Vi anser också att personer som omfattas av sekretesslagstiftningen ska ha rätt att anmäla då djur far illa. T.ex. att en socialarbetare kan kontakta länsstyrelsen om hen ser eller får till sin kännedom att ett djur vanvårdas.

Länsstyrelserna resursförbrukning är för landet som helhet årligen ungefär 200 årsarbetskrafter för djurskyddsverksamheten exklusive förprövning av djurstallar. Tidsredovisningen visar att knappt hälften av dessa resurser har använts för rent operativt kontrollarbete, läs rapporten här. Djurens Rätt har vid flertalet tillfällen lyft fram att länsstyrelserna behöver ökade resurser för att kunna säkerställa att djurskyddet i Sverige efterlevs.

Djurens Rätt anser också att det ska finnas någon som ska kunna företräda djuren och överklaga beslut som går djur emot. Vi arbetar för att djur ska ha målsägarbiträde och att djur som är offer för brott ska kunna få ersättning ur brottsofferfonden. Vi vill att det ska finnas specialutbildad polis och specialutbildade åklagare som ska handlägga anmälningar och utredningar om brott mot djur.

Angående straffskalan för brott mot djur anser Djuren Rätt att det ska införas ett nytt brottsrekvisit – grovt djurplågeri och grov vanvård – där det ska finnas ett minimistraff utsatt, förslagsvis 15 månaders fängelse. Vi anser att det är viktigt att personer som utför brott mot djur också döms till utbildning och träning i djuretiska frågor samt hur vi bör förhålla oss mot djur. Det sista gäller inte minst barn och ungdomar, som annars riskerar att gå vidare och utföra grövre brott – både mot djur och mot människor.

Djurens Rätts förslag till den nya djurskyddslagen

Under hösten 2016 planerade regeringen att lägga fram en proposition för en ny djurskyddslag. Djurens Rätt har som remissinstans lämnat sina synpunkter på förslaget. Den nya djurskyddslagen blev dock återigen skjutet på framtiden. Läs mer om våra synpunkter kring den nya djurskyddslagen här. 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem