Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Djurförsök

Djurförsök

Råttor görs beroende av droger

4 160 råttor används i försök där de görs beroende av droger som nikotin, amfetamin, kokain och heroin och utsätts för abstinens. Flera tester görs under försöket och i några av dessa utsätts råttorna för elektriska stötar. Detta är dessvärre helt lagliga djurförsök.

Alternativ enligt 3R

3R står för replace - ersätta med djurfria metoder, reduce – så få djur som möjligt, och replace – förfina i betydelsen minska lidandet.

Djurförsöksetiska nämnder

Djurförsök ska godkännas av djurförsöksetisk nämnd för att få utföras. Sex regionala djurförsöksetiska nämnder beslutar om etiskt godkännande av djurförsök och Centrala djurförsöksetiska nämnden prövar överklaganden och utvärderar vissa djurförsök i efterhand.

Uppfödning, avel och hållning

Gerbil, fyra arter grodor, hamster, hund, kanin, katt, marsvin, mus, primater, råtta, vaktel, zebrafisk och samtliga arter av genmanipulerade ryggradsdjur ska komma från uppfödare som är godkända av Jordbruksverket.(2) Det kallas destinationsuppfödning. Övriga arter är undantagna från kravet. En del genmanipulerade djur är så svårt sjuka/skadade att de dör i samband med födelsen eller kort därefter.

Smärta och annat lidande

Underlag för detta avsnitt är, då inte annat redovisas, ansökningar om etisk prövning av djurförsök som godkänts av djurförsöksetiska nämnder samt Djurens Rätts erfarenheter från den djurförsöksetiska prövningen.

Djurförsök inom olika områden

Underlag för detta avsnitt är, då inte annat redovisas, ansökningar om etisk prövning av djurförsök som godkänts av djurförsöksetiska nämnder samt Djurens Rätts erfarenheter från den djurförsöksetiska prövningen.

Djur inom utbildning & undervisning

Djur används i undervisningen i flera utbildningar på universitet/ högskolor och på en del gymnasieskolor (naturbruksskolor). Det innebär ofta försök på sövda djur eller att djur dödas för dissektioner eller försök på vävnader. Djur används även för undervisning om hantering av djur.

Hur många djur?

Djurförsök i Sverige

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Djuren redovisas i statistiken först när försöken är avslutade. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.(1)

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Djurförsök innebär att djur utsätts för lidande

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem