Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

djurtestad kosmetika

djurtestad kosmetika

Djurtestade kosmetika-, hygien- & hushållsprodukter

Djurtester av kosmetika och hygienprodukter

Reglerna kring djurtestade kosmetika- och hygienprodukter i EU är snåriga. Flera lagstiftningar finns på området, och ibland överlappar de, vilket gör det än mer komplicerat. I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade produkter i EU, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock annan lagstiftning som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö. 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem