Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

djurvänlig kommun 2021

djurvänlig kommun 2021

Åtgärder för att öka andelen växtbaserat

När det gäller åtgärder för att minska på köttet är den vanligaste metoden att minska andelen kött i befintliga rätter. Av de kommuner som svarade på enkätdelen om olika åtgärder angav drygt 80 procent att de gjort detta under året.

Vegetarisk dag i veckan?

Här syns den största ökningen sedan förra året. Då angav ungefär hälften av de svarande kommunerna att de hade minst en köttfri dag per vecka, antingen till följd av politiskt beslut (mindre vanligt) eller som praxis.

Har barn/elever möjlighet att få veganskt?

När det gäller önskemål om individuellt anpassad mat utöver medicinska behov eller motiv som har samband med en diskrimineringsgrund, saknas tydliga ramar för vad förskolan och skolan är skyldig att tillhandahålla. Mer än hälften av landets kommuner erbjuder idag växtbaserad (vegansk) mat till barn och elever som önskar få det.

Djurskyddskrav vid upphandling

Kommuner köper in varor enligt en upphandlingsmodell som styrs av lagstiftning. När kommuner upphandlar animaliska produkter kan de ställa vissa djurskyddskrav formulerade av Upphandlingsmyndigheten. Djurskyddskraven rör uppfödning, transport och slakt och finns på olika nivåer.

Djurskydd i samband med högtider

En separat del av undersökningen rörde beslut och praxis bland kommunerna gällande användning av påskfjädrar, åtgärder för att skydda smådjur i samband med valborgsmässobrasor och begränsningar av användandet av fyrverkerier.

Om Djurvänlig kommun 2021

Undersökningen genomfördes för tredje året i rad. Två enkäter skickades i november 2020 till alla landets kommuner via enkätverktyget SurveyMonkey.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem