Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Fiskar och andra vattenlevande djur

Fiskar och andra vattenlevande djur

Förmåga till lidande hos ryggradslösa djur

Vad är smärta?

Smärta definieras som "en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse av verklig eller hotande vävnadsskada".(2) Smärta är alltså en medveten upplevelse som innebär lidande, och inte en automatisk reaktion. De flesta, kanske alla, rörliga djur reagerar på potentiellt smärtsamma upplevelser. De drar sig undan från platser där temperaturen är högre eller lägre än vad de tål, och där de fått elektriska chocker eller blivit skadade på annat sätt.

Fiskar och andra vattenlevande djur

Omkring 200 000 ton fiskar dödas varje år i det svenska yrkesmässiga fisket.(1) Det motsvarar flera miljarder individer.(2) Antalet är en uppskattning eftersom fiskarna i fångststatistiken räknas i kilo istället för i antal. Förutom de fiskar som fångas i haven blir så kallade fiskodlingar allt vanligare, där fiskar föds upp i dammar eller burar i havet. Omkring hälften av allt fiskkött som konsumeras globalt kommer numera från sådana "odlade" fiskar.(3) En orsak till att detta blir vanligare är att haven blir allt mer utfiskade.

Förmåga till lidande hos fiskar

Såväl EU:s expertmyndighet i djurskyddsfrågor(1) och det svenska centrumet för djurvälfärd(2) har under de senaste åren kommit med rapporter som säger att forskningen tyder på att fiskar kan uppleva smärta och annat lidande.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem