Hoppa till huvudinnehåll

Fiskar och andra vattenlevande djur

Fiskar och andra vattenlevande djur

Fiskar och andra vattenlevande djur

Omkring 200 000 ton fiskar dödas varje år i det svenska yrkesmässiga fisket(1).Det motsvarar flera miljarder individer (2). Antalet är en uppskattning eftersom fiskarna i fångststatistiken räknas i kilo istället för i antal. Förutom de fiskar som fångas i haven blir så kallade fiskodlingar allt vanligare, där fiskar föds upp i dammar eller burar i havet. Omkring hälften av allt fiskkött som konsumeras globalt kommer numera från sådana "odlade" fiskar (3).

Förmåga till lidande hos fiskar

Såväl EU:s expertmyndighet i djurskyddsfrågor(1) och det svenska centrumet för djurvälfärd(2) har under de senaste åren kommit med rapporter som säger att forskningen tyder på att fiskar kan uppleva smärta och annat lidande.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem