Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Kalvar

Kalvar

Kor, kalvar & tjurar

Det finns omkring 1,5 miljoner nötdjur, det vill säga kor, kalvar och tjurar, i Sverige (1). Av dem är ungefär 340 000 kor som hålls för mjölkproduktion, 200 000 är kor som hålls för att föda upp kalvar till slakt, och omkring 1 miljon är kalvar och ungdjur samt vuxna handjur som föds upp för slakt (1). 411 020 nötdjur dödades i Sverige år 2016 (2).

Om hanteringen av mjölkkalvar

Detta görs för att det ska bli mer mjölk till människorna, men också för att det är lättare att få en ko att låta sig mjölkas av en maskin om hon inte vant sig vid att ge di åt en kalv.(1)

Efter att kalven tagits ifrån mamman hålls den isolerad på ett mycket litet utrymme. Minsta måttet på en spädkalvsbox är 1,5 kvadratmeter.(2) När kalvarna hålls en och en blir det enklare att få uppsikt över hur mycket de äter samtidigt som smittspridning mellan kalvar förhindras till viss del.(1)

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem