Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurens Rätts arbete

Hemlösa katter lever ett hårt liv präglat av lidande. Hemlösa okastrerade katter kan snabbt bilda stora och växande kolonier där situationen blir alltmer ohållbar.

I samarbete med Kastereringsbussen har Djurens Rätt under många år sett till att flera hundra katter i Skåne har kunnat fångas in, bli veterinärundersökta, kastrerade, vaccinerade och ID-märkta enligt TNR-M. TNR-M står för Trap, Neuter, Return och Manage, eller fånga in, kastrera, återplacera och sköta om.

Djurens Rätt använder begreppet TNR-M för att tydliggöra att katter får tillsyn (Manage) efter att de släppts tillbaka i sitt revir om miljön är lämplig. Ibland används enbart förkortningen TNR. I praktiken betyder TNR-M och TNR samma sak eftersom tillsyn och att sköta om katterna efter att de släppts tillbaka alltid ingår.

Sedan några år tillbaka finansierar Djurens Rätt projekt enligt TNR-M genom föreningen Rädda katterna i Stockholm. För tillfället arbetar Rädda katterna med att förändra livet för en koloni katter i Ekerö kommun utanför Stockholm.

Över 100 hemlösa katter har fångats in av Rädda katterna och fått möjlighet till ett bra liv. Första sommaren fångades 26 hemlösa kattungar in och två år senare kom det endast in larm om två hemlösa kattungar på Ekerö. TNR-M fungerar för att förhindra att fler katter föds in i hemlöshet.

Inom TNR-M får de katter som kan omplaceras nya hem, de som är för sjuka avlivas och de katter som är friska men förvildade, släpps tillbaka. Katterna ges daglig tillsyn, matning och möjlighet till skydd mot väder och vind.

TNR-M och katthem är en bra kombination för att minska katternas lidande. Erfarenheten från föreningen Rädda Katterna i Stockholm är att genom att fånga in alla katter, kastrera dem och släppa tillbaka dem under uppsyn har de kunnat vänta tills det finns plats för katterna på katthem, även för de mer förvildade katter som det tar längre tid att socialisera. Om man istället hade behövt vänta på att alla katter skulle få plats på katthem utan att kastrera dem så hade det hunnit födas många fler kattungar under tiden.

Djurens Rätts arbete för katterna är möjligt tack vare pengar som testamenterats till Djurens Rätt. Vill du veta mer om hur det fungerar att testamentera pengar till Djurens Rätt? Läs mer om att testamentera här

Vad är TNR-M?

TNR-M står för Trap, Neuter, Return och Manage, eller fånga in, kastrera, återplacera och sköta om. Det är den långsiktiga och humana metoden för att komma tillrätta med problemet med de förvildade hemlösa katterna i Sverige.

Arbetet enligt TNR-M går ut på att katterna i en koloni fångas in. De veterinärbesiktigas, kastreras och ID-märks. Kattungar och vuxna katter som kan omplaceras får nya hem. De katter som är för sjuka avlivas. De katter som är friska men förvildade släpps tillbaka i sina gamla revir efter kastrering om miljön är lämplig. Exempel på olämpliga miljöer är i närheten av hårt trafikerade vägar.

Katterna lever sedan i en stabil grupp och ges daglig tillsyn och matning av volontärer för resten av sina liv. Genom att även skygga katter som släppts tillbaka känner igen volontärerna och kommer när det är matdags kan matarna se om någon katt har blivit sjuk eller skadad och behöver fångas in. Katterna ges också skydd mot regn och vind.

Kastrerade förvildade katter har en mycket bättre hälsa och livskvalitet än okastrerade katter, och man slipper även oönskade kattungar.

TNR-M används över hela världen och har visat sig vara en framgångsrik metod.

Varför TNR-M

Det idealiska vore att katter inte överges alls av sina människor, men så som verkligheten ser ut behövs TNR-M just nu för de katter som ändå blivit hemlösa och förvildade.

Metoden har visat sig vara mer effektiv än att döda katterna då kastrering minskar antalet katter på sikt. Metoden används internationellt som det värdiga och etiskt riktiga sättet för att minska lidandet för förvildade katter, men den är ännu relativt okänd i Sverige.

TNR-M är inte hela lösningen för att förhindra att fler hemlösa katter går en brutal framtid till mötes, men det är en del av lösningen. Att överge djur är ett brott mot djurskyddslagen.

Sverige behöver snarast få en lagstiftning med krav på ID-märkning och registrering.

Djurens Rätts verksamhet finansieras av gåvor och medlemskap. Med din hjälp kan vi informera allmänheten om djurens situation och skapa opinion. Vi kan påverka de som har makt att förändra.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem