Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Katten – en familjemedlem!

I Sverige uppskattas antalet katter som lever i hushåll till 1 450 000. Därutöver uppskattas antalet hemlösa katter till 150 000. De som överges eller kommer vilse och hamnar i hemlöshet har stora svårigheter att klara sin egen överlevnad och lever ofta i misär.

Forskningen visar att de flesta inte klarar sig mer än ett halvår, de dör eller försvinner.(2) Men, tillräckligt många överlever för att det ska bli fler hemlösa katter. Under sin livstid kan en enda okastrerad katthona få upp till 120 ungar.

Hemlöshet bland katter uppstår till följd av ett bristande ansvar för en familjemedlem. Se därför till att din katt är

  • Vaccinerad och kastrerad
  • ID-märkt och registrerad så att du återfinner din katt om katten kommer vilse

Det finns i dag enbart frivilliga register för katter, som sköts av kattförbundet SVERAK samt av Svenska Kennelklubben. När du märker din katt, kom ihåg att också registrera din familjemedlem i dessa register genom att skicka in uppgifterna. Det händer att katter som ID-märkts, men inte registrerats, hittas och då går inte ägaren att spåra.

Du kan hjälpa katterna genom att adoptera en katt från ett katthem. Då ger du en behövande individ ett hem, samtidigt som katthemmet får plats att ta in fler hemlösa katter.

Djurens Rätt anser att det inte är etiskt försvarbart att en katt ska dö bara för att den är hemlös. Därför arbetar vi för att hjälpa de hemlösa katterna och för att förhindra att fler katter blir hemlösa.

Källor

  1. ”Allt fler hundar och katter i Sverige” www.agria.se/pressrum/pressmeddelanden-2017/allt-fler-hundar-och-katter-i-sverige 
  2. Nutter, F.B., Levine, J.F., Stotskopf, M.K., Reproductive capacity of free-roaming domestic cats and kitten survival rate. JAVMA, Vol 225, November 2004

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem