Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Oacceptabelt att överge djur

Djur ska inte utsättas för sådant som inte ligger i deras intresse. Men alltför ofta blir de betraktade som slit- och slängvaror. Djurens Rätt anser att det är oacceptabelt att göra djur hemlösa så att de kan tvingas leva under svåra förhållanden.

Att medvetet överge ett djur är ett brott mot djurskyddslagen även om det inte med full tydlighet framgår ännu. I dag finns det krav på tillräcklig tillsyn vilket är ett indirekt förbud mot att överge djur. I Europarådets konvention om sällskapsdjur (art. 3.2 Nobody shall abandon a pet animal) vilket Sverige förbundit sig att följa, finns ett uttryckligt förbud mot att överge djur. Att överge djur kan också vara djurplågeribrott, enligt 13 kap 16 § i brottsbalken. Om man hittar ett djur som troligen är övergivet bör man kontakta närmaste polismyndighet.

I förslaget till ny djurskyddslag vill regeringen införa ett tydligt förbud mot att överge djur, vilket är positivt. Men det är en besvikelse att regeringen föreslår att ett obligatoriskt krav på märkning och registrering av katter bör utredas ytterligare. Märkning och registrering gör det möjligt att hitta vem det är som hade hand om djuret innan samt minskar risken för att övergivande av djur sker. 

Familjedjur i Sverige

En undersökning från Statistiska Centralbyrån från 2012 visar att antalet katter i Sverige uppgår till cirka 1,2 miljoner. Det är sannolikt att det finns ett okänt antal katter som inte räknats med i studien och som är förvildade tamkatter eller lever som ladugårdskatter. Nyare statistik från Agria tyder på att antalet katter har ökat sedan 2012 och nu ligger på cirka 1,4 miljoner.(1) Hur många hemlösa katter det finns i Sverige är oklart, men 150 000 är en siffra som nämnts.

Hundar släpps inte ut för att klara sig själva i samma utsträckning som katter och smådjur men de riskerar ändå att avlivas av olika orsaker. Det kan vara hundar som omhändertagits av myndigheter, hundar som familjen "tröttnat" på, hundar som hamnar i kläm av sociala skäl som separationer, allergier, dödsfall med mera. Enligt Jordbruksverkets hundregister fanns det 2016 totalt  854 512 registrerade hundar.(2) Även här finns ett mörkertal eftersom alla inte registreras på Jordbruksverket trots att det är lag på det. 

Även hästar kan behöva nya hem och det finns organisationer som specifikt hjälper hästar. Det kan vara djur som omhändertagits på grund av vanvård av myndigheter och det kan vara djur som köpts loss av föreningar som vill ge hästarna ett bättre liv. Enligt Jordbruksverket uppgick antalet hästar i Sverige år 2016 till 355 500. Det genomsnittliga antalet hästar per 1 000 invånare uppgår till 36 stycken.(3)

Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 124 611  kaniner, 24 298 marsvin,            38 991 hamstrar och 94 332 fåglar i svenska hem år 2012.(4) Uppskattningar visar att det troligtvis utöver det finns flera miljoner akvariefiskar.

Djurens Rätt får information om upphittade marsvin, fåglar, kaniner och i bland även exotiska djur som sköldpaddor. Troligtvis har alla de övergetts av sina skötare. Vi vill minska risken för att andra djur överges i framtiden. Om du hittat övergivna djur hänvisar vi till närmsta omplaceringsverksamhet. Läs mer här.

Källor

  1. Agria djurförsäkring. (2017) Allt fler hundar och katter i Sverige. Sidan besökt 2018-03-14.
  2. Jordbruksverket (2016) Statistik från hundregistret. Antal hundar per län och kommun.
  3. Jordbruksverket. (2017) Hästar och anläggningar med häst 2016. JO 24 SM 1701.
  4. Statistiska centralbyrån. (2013) Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem