Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån
Kattfällan

Kattfällan

Antalet hemlösa katter i Sverige uppskattas till 150 000 och katterna klarar sig inte själva. De lever ett hårt liv präglat av lidande. Hemlösa okastrerade katter kan snabbt bilda stora och växande kolonier där situationen blir alltmer ohållbar. Den dokumentära kortfilmen Kattfällan visar katternas verklighet.

Det finns många människor som hjälper katterna men resurserna räcker inte till. De ideella föreningarna kan inte lösa problemet med hemlösa katter på egen hand. Det är ett av budskapen som förmedlas i den dokumentära kortfilmen Kattfällan.

Filmen är producerad och regisserad av Anna Asplund med stöd av Djurens Rätt och är inspelad i Skåne, Stockholm och Göteborg.

Se trailern till Kattfällan

Hela filmen ser du på kattfallan.se

Djurens Rätt om de hemlösa katterna

I den nya djurskyddslagen införs ett förbud mot att överge djur, vilket är positivt. Men det är en besvikelse att ett obligatoriskt krav på märkning och registrering av katter föreslås utredas ytterligare.

Det grundläggande för att lösa problemet med hemlösa katter och förhindra lidande är att det blir obligatoriskt att ID-märka och registrera sin katt. Precis som det finns ett hundregister behöver det finnas ett kattregister i Sverige.

Medan regeringen utreder frågan om ett obligatoriskt krav på märkning och registrering av katter ytterligare hinner många fler katter gå stort lidande till mötes. Förbudet mot att överge djur bör kompletteras med krav på kastrering samt obligatorisk ID-märkning och registrering av katter så att hemlösa katter kan identifieras.

Kastreringsprojekten i filmen Kattfällan genomförs enligt TNR-M-metoden, vilket står för Trap, Neuter, Return och Manage, eller på svenska fånga in, kastrera, återplacera och sköta om. Arbetet enligt TNR-M går ut på att katterna i en koloni fångas in. De veterinärbesiktigas, kastreras och ID-märks. Kattungar och vuxna katter som kan omplaceras får nya hem. De katter som är för sjuka avlivas. De katter som är friska men förvildade släpps tillbaka i sina gamla revir efter kastrering om miljön är lämplig.

Katterna lever sedan i en stabil grupp och ges daglig tillsyn och matning av volontärer för resten av sina liv. Genom att även skygga katter som släppts tillbaka känner igen volontärerna och kommer när det är matdags kan matarna se om någon katt har blivit sjuk eller skadad och behöver fångas in. Katterna ges också skydd mot kyla, regn och vind.

För att lösa problemet med hemlösa katter är det viktigt att politikerna när de ska rösta om den nya djurskyddslagen hjälper till genom att införa lagkrav på att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade.

Genom att adoptera en katt förändrar du inte hela världen - men du förändrar någons hela värld. Hitta din närmaste omplaceringsorganisation

Svenska Kattskyddsförbundet (SVEKATT)

Djurens Rätt och SVEKATT samarbetar i arbetet för de hemlösa katternas situation. Djurens Rätt och SVEKATT vill uppmana människor som har möjlighet och vill införliva en ny familjemedlem i sin gemenskap, att adoptera ett hemlöst djur som är i behov av ett kärleksfullt hem.

SVEKATT är en rikstäckande organisation som erkänner alla katters lika värde och deras rätt till ett gott liv. De består av katthjälpsorganisationer från hela landet som tar avstånd från avlivning av friska katter.Läs mer om SVEKATT på www.svekatt.se.

Föreningen Rädda Katterna

Djurens Rätt samarbetar även med föreningen Rädda Katterna som arbetar för att rädda hemlösa katter i Stockholmsområdet.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem