Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Lokal aktivitetskoordinator

Att vara lokal aktivitetskoordinator för Djurens Rätt innebär att arrangera och samordna aktiviteter på kommunal nivå. Det är ett ideellt uppdrag som bygger på engagemang och initiativförmåga.

Att vara lokal aktivitetskoordinator för Djurens Rätt

Som lokal aktivitetskoordinator för Djurens Rätt är du representant för Djurens Rätt och har till uppgift att organisera det ideella engagemanget i din hemkommun. Du koordinerar Djurens Rätts påverkansarbete på det lokala planet och är teamledare för de lokala volontärerna. Du är den person som andra intresserade i första hand hör av sig till om de vill engagera sig eller har frågor rörande vad som händer i kommunen inom Djurens Rätt. Uppdraget sker på ideell basis i nära samverkan med volontärsamordnare och andra specialister inom Djurens Rätt.

Vi kommunicerar internt via en plattform som heter Slack, liksom i direkta videomöten. Vi arrangerar webbinarier och har en egen utbildningsplattform, Djurens Rätt-akademin, där du erbjuds både grund- och vidareutbildning. Tillsammans med andra volontärer kan du vara med och ta Djurens Rätts kampanj- och påverkansarbete till en ny nivå. Tillsammans gör vi skillnad för de som är flest och har det sämst!

Som lokal aktivitetskoordinator har du inte ansvar för någon föreningsekonomi, men om du - på egen hand eller tillsammans med andra - vill anordna aktiviteter som kostar pengar så kan du via din närmaste volontärsamordnare söka bidrag för detta.

Detta lovar Djurens Rätt att tillhandahålla alla lokala aktivitetskoordinatorer

 • Kommunikationsplattform via Slack, vidareutbildning, webbinarier och direkta videomöten med Djurens Rätts volontärsamordnare.
 • Coachning i hur aktiviteter kan genomföras, hur kampanjinsatser går till och/eller hur påverkansarbete kan ske gentemot lokala politiker och lokala företag.
 • Regelbundna uppdateringar om kampanjer och aktiviteter i organisationen och verktyg för att kunna genomföra dessa.
 • Möjligheten att göra skillnad för de som är flest och har det sämst.

Detta vill Djurens Rätt se att en lokal aktivitetskoordinator gör

 • Genomgå en digital utbildning om uppdraget via Djurens Rätt-akademin.
 • Arbeta för att Djurens Rätts gemensamma mål uppnås. Detta sker framför allt genom att underlätta för fler att engagera sig i Djurens Rätt och genom att arrangera olika aktiviteter som knyter an till Djurens Rätts verksamhetsinriktning.
 • Arbeta för att synliggöra Djurens Rätt i kommunen. 
 • Ansvara för att upprätta och ha god kontakt med volontärer.
 • Löpande hålla en god kommunikation med volontärsamordnare. Kommunikationen sker framför allt via Slack och videosamtal, i andra hand via mejl och telefon.
 • Rapportera till volontärsamordnare när nya personer vill bli aktiva i kommunen.
 • Uppdraget sker på ideell basis, där Djurens Rätt står för kostnader som kan uppkomma. Alla kostnader ska godkännas i förväg av volontärsamordnare.

Uppsatta mål för en ettårsperiod

 • Engagera sig i, och ha en lokalt samordnande roll, för minst en (1) av Djurens Rätts nationella projekt eller kampanjer.
 • Planera och genomföra minst fyra lokala aktiviteter.
 • Engagera minst två nya volontärer från kontakt till aktivitet.
 • Delta på minst ett (1) av Djurens Rätt webbinarier för lokalorganisationer.
 • Genomgå fortbildning i Djurens Rätt-akademin.
 • Delta på riksstämma/-konferens

Rekrytering för LAK startar hösten 2023.​​​​​​​​

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem