Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurskyddskrav vid upphandling

Kommuner kan vid upphandling av produkter från djur, som kött, mjölk och ägg, ställa vissa djurskyddskrav.

Det vanligaste är att Upphandlingsmyndighetens kriterier används. Dessa djurskyddskrav rör uppfödning, transport och slakt, och finns på olika nivåer. Djurens Rätt ser att det finns stor potential att ställa krav som verkligen gör skillnad för djurens välfärd. Generellt kan sägas att krav på utevistelse saknas för de allra flesta djurslag i svensk lagstiftning, trots att det är mycket viktigt för djurvälfärden. Grisar, kycklingar och hönor är exempel på djurslag där utevistelse sällan förekommer. Ekologisk produktion i nivå med KRAV-certifiering är den uppfödningsform som i dagsläget ger högst djurvälfärd bland Upphandlingsmyndighetens kriterier. Läs mer om situationen för djuren i livsmedelsindustrin och om Djurens Rätt arbete för dessa djur här.

Djurens Rätt ser att det finns utrymme för utveckling när det gäller Upphandlingsmyndighetens djurskyddskriterier, eftersom det för vissa djurslag saknas viktiga delar. För fiskar och skaldjur finns det i dagsläget inga djurskyddskriterier alls. Några av de djurvälfärdsproblem som finns inom kycklinguppfödningen, som användandet av snabbväxande raser (turbokycklingar) och plågsamma bedövningsmetoder vid slakt, finns även inom de uppfödningsformer som möter de högst ställda djurskyddskriterierna. Djurens Rätts förhoppning är att European Chicken Commitment (ECC) kommer vara en del av kriterierna framöver. Detta är några exempel på vad Djurens Rätt lyfter i samband med Upphandlingsmyndighetens översyn av djurskyddskriterierna, där Djurens Rätt deltar aktivt.

Vad visar Djurens Rätts undersökning?

Intresset för att ställa höga djurskyddskrav är högt bland kommunerna. Bättre tillgång på produkter från uppfödningsformer med högre djurskyddskrav rankas av kommunerna själva som den näst viktigaste faktorn som skulle påverka dem att ställa högre djurskyddskrav än idag, bara tydligare riktlinjer från kommunens styrande politiker bedöms som en viktigare faktor.

Andelen kommuner som i Djurens Rätts undersökning anger att de ställer djurskyddskrav vid upphandling ligger på över 90 % för samtliga av de vanligaste animalierna (ägg, mjölkprodukter, nötkött, griskött, kycklingkött). Majoriteten av kommunerna ställer krav som går längre än svensk djurskyddslagstiftningen på minst hälften av det de upphandlar inom dessa animaliekategorier.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem