Hoppa till huvudinnehåll

Stark opinion mot minkfarmning

I Djurens Rätts senaste opinionsundersökning (april 2015) så vill 8 av 10 svenskar förbjuda minkfarmning. Motståndet är starkt bland samtliga riksdagspartiers väljare och ligger stabilt sedan tidigare mätningar.

Djurens Rätt mäter kontinuerligt opinionen mot pälsdjursfarmning. Resultatet är tydligt, det finns inget folkligt stöd för Sveriges minkfarmer. Enligt Djurens Rätts senaste opinionsundersökning, genomförd i april 2015 opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt, är det endast 15 procent av svenskarna som tycker att minkfarmning ska vara tillåten. Siffran låg på 17 procent år 2014 och 19 procent år 2013.

Fakta

En majoritet av alla riksdagspartiers väljare är emot uppfödningen av minkar för sin päls även om motståndet är störst hos Miljöpartiets väljare med 91 procent och lägst hos Kristdemokraternas väljare med 60 procent. 

  • 76 % av Moderaternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 73 % av Folkpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 60 % av Kristdemokraternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 76 % av Centerpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 91 % av Miljöpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 82 % av Socialdemokraternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 87 % av Vänsterpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 64 % av Sverigedemokraternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen

Läs mer om opinionsundersökningen här

8 av 10 svenskar  (78 procent) vill alltså att minkfarmning ska förbjudas och opinionen mot päls har alltid varit stark i Sverige. De flesta svenskar kan inte tänka sig att bära päls, och ännu fler vänder sig emot att man ska tillåta pälsfarmer i Sverige. Flera instanser, som Sveriges Veterinärförbund och den statliga Pälsdjursnäringsutredningen, har genom åren slagit fast att minkar på pälsfarmer inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden och att det medför ett stort lidande för djuren.

Trots det röstade riksdagen år 2006 ner ett förslag som skulle ha gjort det olagligt att hålla minkar i burar. Redan då ville 66 procent av väljarna ha ett förbud, och de nya undersökningarna visar att opinionen har stärkts ännu mer sedan dess. När pälsfrågan har varit uppe i riksdagen efter detta datum har den även då röstas ner av de folkvalda, mot befolkningens vilja.

Trenden i Europa är tydlig

Fem europeiska länder (Storbritannien, Nederländerna, Kroatien, Österrike, Slovenien) har redan fattat beslut om att förbjuda pälsdjursuppfödning på etisk grund, och i ytterligare tre länder (Tyskland, Schweiz, Bosnien-Hercegovina) har reglerna för pälsdjursuppfödning skärpts så att den här djurhållningen blir omöjlig. Sverige står kvar och stampar på samma ställe.

Pälsindustrin har haft tio år på sig att anpassa sin verksamhet till djurskyddslagens krav på att djur ska kunna bete sig naturligt och skyddas från onödigt lidande. Det har inte skett några väsentliga förändringar trots att de haft så gott om tid. Det är dags för Sverige att visa att vi är ett föregångsland gällande djurskyddsfrågor. Om Sverige förbjuder pälsdjursfarmning blir vi ytterligare ett föregångsland som kommer att öka trycket på de återstående länderna. Det är den trend vi kan se i övriga Europa.

Vanliga frågor

Har inte Sverige ett av världens bästa djurskydd?

Enligt Animal Protection Index, som jämför 50 länder runt om i världen, kommer Sverige inte ens i topp tre av länder med bäst djurskydd i Europa (1). I rankingen dras betyget ner bland annat för att vi fortfarande har minkfarmning i landet, något som många andra länder redan förbjudit eller avvecklat genom striktare regler.

Källa

1. Animal Protection Index - Sweden (hämtat 2016-03-01)
http://api.worldanimalprotection.org/country/sweden

Länk till svaret

Är det inte oansvarigt att avveckla en näring som skapar jobb?

En avveckling ska givetvis ske ansvarsfullt. När en avveckling av pälsdjursfarmning sker i ett land görs det normalt under en utfasningsperiod. En avveckling av farmerna ska ske med hänsyn till det mindre antal personer som i dag livnär sig på någon av de 70 minkfarmerna som ännu finns kvar i Sverige. Mot bakgrund av internationella erfarenheter vet vi med säkerhet att en omställning kan ske utan att riskera arbetstillfällen.

Länk till svaret

Är inte päls ett naturligt och miljövänligt material?

Nej, tvärtom faktiskt. Från det att minken föds tills dess att kappan slängs är pälsindustrin ett miljöhot (1).

1. Minkfarmerna förorenar
En rapport från länsstyrelsen i Blekinge visar att: "Troligt är att minkbranschen har bidragit till många förorenade områden med höga risker för både människor och miljön" (2). I grannlandet Finland är pälsindustrin ansvarig för utsläpp av 430 ton kväve och 45 ton fosfor i naturen varje år som kommer från djurens avföring (3).

2. Päls är energikrävande
Redan 1979 visade en studie att päls är 15 gånger mer energikrävande än fuskpäls (4).

3. Päls behandlas kraftigt med kemikalier
För att förhindra djurens skinn från att ruttna så behandlas päls kraftigt med kemikalier. Pälsplagg har visat sig innehålla farliga och cancerframkallande kemikalier, hormonstörande ämnen och allergener (5).

4. Andra material är mer miljövänliga
Det är uppenbart att päls är det minst föredragna materialet med hänsyn till miljön. Effekterna av produktion av minkpäls jämfördes med textilier på 18 olika miljöområden som klimatpåverkan, övergödning och giftiga utsläpp. För 17 av de 18 frågorna, var päls avsevärt mer skadligt än andra typer av material. Effekterna på klimatpåverkan är inte bara hög i jämförelse med textilier, överlag är det inte många råvaror som får så höga siffror per producerat kilogram som päls (6).

En oberoende studie på farmer i Belgien och Nederländerna fann att päls är mycket mer skadligt för miljön än textilier (7). En jämförelse mellan minkpäls och fuskpäls visade att en minkpäls har större inverkan på den totala miljön än för fem fuskpälsar tillsammans (8).

Källor

1. Giftig päls: pälsproduktionens påverkan på miljön och riskerna för människors hälsa (2009)
2. Länsstyrelsen Blekinge (2013) "Pälsdjursfarmer i Blekinge – förorenade områden" www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/r...
3. Suomen Ympäristökeskus 2010, http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesistojen_ravinnekuorm...
4. Smith, G.H. (1979)"Energy study of real vs. Synthetic furs." Fund for animals, Michigan.
5. a. Krautter, M (2011) Poison in fur-Report II. Questionable Chemicals in Fur Products. EcoAid p.41
b. Anima (2015) Kemisk pels. http://filer.anima.dk/pdf/kemiskpels_web.pdf
c. LAV Press release 26 February 2015 "Toxic and carcinogenic fur in baby clothing" http://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/CS_26...
6. Bijleveld et al. (2011) The environmental impact of the mink fur production. CE Delft report
7. "Environmental Impact of Mink Farm Production" (2011) gaia.be/nl/gaia-bibliotheek/rapport/environmental-impact-mink-fur-production, djurensratt.se/sites/default/files/giftigpals.pdf
8. Bijleveld, M (2013) Natural mink fur and faux fur products, an environmental comparison. CE Delft p.6

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem