Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

No Animal Left Behind - unik chans för djuren i EU

Under 2021 har vi en unik chans att få EU-kommissionen att besluta om att göra en översyn av all djurskyddslagstiftning på EU-nivå om djurhållning i livsmedelsindustrin. I samarbete med Eurogroup for Animals driver Djurens Rätt kampanjen No Animal Left Behind, för att en översyn och bättre lagstiftning ska bli verklighet. Vi har till september på oss.

Bakgrunden är att EU-kommissionen under år 2020 publicerade strategiplanen Farm to Fork, en del av paketet the European Green Deal. Farm to Fork innehåller skrivningar om att kommissionen ska uppdatera djurskyddslagstiftningen på EU-nivå.

Du kan göra skillnad

Hjälp oss och djuren genom att skriva under uppropet. Vi behöver 500 0000 namn som stödjer våra krav för en bättre djurskyddslagstiftning!

Europas djurskyddslagstiftning har införts steg för steg under de senaste 40 åren, men på många sätt finns det stora luckor i lagstiftningen och efterlevnaden av den, vilket gör att miljarder djur utsätts för stort lidande. Det behövs en fullständig översyn och revidering, våra krav för bättre djurvälfärd måste tas hänsyn till. För varje djur - No Animal Left Behind.

Rösterna emot en höjd djurskyddsnivå är många och starka. En sådan här översyn av EUs djurskyddslagstiftning är ovanlig och vi måste se till att den blir verklighet. Ditt stöd behövs, nu!

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem