Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

No Animal Left Behind

200 000 namnunderskrifter samlades in till EU-kommissionen för No Animal Left Behind. Nu fortsätter det politiska arbetet för ett starkare djurskydd i EU.

Den 4 oktober 2021 avslutades kampanjen No Animal Left Behind, där 200 000 personer har skrivit under ett upprop för en starkare djurskyddslagstiftning i EU. 

Bakgrunden till kampanjen No Animal Left Behind var att EU-kommissionen under år 2020 publicerade strategiplanen Farm to Fork, en del av paketet the European Green Deal. Farm to Fork innehåller skrivningar om att kommissionen ska uppdatera djurskyddslagstiftningen på EU-nivå. Kampanjen initierades av Eurogroup for Animals och drevs av bland annat Djurens Rätt. 

Huvudbudskapet var att vi under år 2021 har en unik chans att få EU-kommissionen att besluta om att göra en ambitiös översyn av all djurskyddslagstiftning på EU-nivå om djurhållning i livsmedelsindustrin. 

Rapporter för förbättrad lagstiftning

Kampanjen har även utmynnat i en rapport som heter just No Animal Left Behind och som handlar om hur djuren har det idag och hur det inte går i linje med nuvarande lagstiftning. Rapporten fokuserar på kycklingar, hönor, grisar, djuren i mjölkindustrin, fiskar, kaniner, kalkoner, ankor och gäss och vaktlar. Det har även sammanställts en rapport som går in på konkreta förslag för den nya lagstiftningen: No Animal Left Behind: The need for a new Kept Animals Regulation
 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem