Djurens Rätt
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig09 June 2022fler nyheter
dela:

De plågsamma djurtransporterna måste få ett slut

Som Djurens Rätt tidigare rapporterat om blev rekommendationerna från EUs särskilda utskott för djurtransporter, ANIT, liksom resultatet från omröstningen i EU-parlamentet tidigare i år, en besvikelse. Ingen tydlig skrivning om att det behövs en gräns på max 8 timmars transporttid antogs. Inte heller någon rekommendation om ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.

Än finns det möjlighet att få ett slut på djurtransporterna. EU-kommissionen arbetar med översyn av djurskyddslagstiftningen och förslaget ska presenteras 2023.

– Sverige bör ta möjligheten att vara drivande när det gäller djurtransporter och få fler medlemsländer att ställa krav i frågan. Att medlemsländerna är tydliga med vad de vill se är oerhört viktigt nu, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Den 18 juli samlas ministrar från EUs alla medlemsländer i EU:s jordbruks- och fiskeråd. Djurens Rätt har inför det mötet uppmanat Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg att att ta initiativ till och en ledande roll i en diskussion om djurtransporter.

Djurens Rätt vill se:

  • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • En maxgräns på 8 timmars transporttid. Max fyra timmar för kaniner och fåglar.
  • Ett förbud mot att transportera ej avvanda och dräktiga djur (för de där 40 % av dräktigheten har passerat).
  • Åtgärder för striktare efterlevnad av lagstiftningen. En fungerande kontroll är nödvändig och kännbara konsekvenser när överträdelser görs. Fler oannonserade kontroller behövs. 
  • Ett förbud mot transport av levande djur om den förväntade utomhustemperaturen överstiger 25 ̊C.

Den 14 juni uppmärksammar Djurens Rätt tillsammans med andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer den internationella kampanjdagen “Ban Live Exports: International Awareness Day”, som sätter djurtransporterna på EU:s politiska agenda. På sociala medier kommer tusentals personer att uppmärksamma djurtransportfrågan och uppmana EUs medlemsländer att kräva av EU-kommissionen att transportförordningen revideras ambitiöst och tydligt med djurens bästa i fokus. Hjälp oss få ett slut på djurtransporterna genom att delta i kampanjen.