Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Om Djurens Rätt

Djurens Rätt vill förändra för de djur som är flest och har det sämst. De bortglömda, undangömda och ofta namnlösa djuren. Vi vill att vårt arbete för djuren ska ha så stor effekt som möjligt. Djurens Rätt är helt beroende av gåvor och medlemskap. Det är alla gåvogivare och medlemmar som är Djurens Rätt.

Djurens Rätt har funnits sedan 1882 och är idag Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 50 000 medlemmar.

Vad gör vi?

Djurens Rätt gör skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Vi informerar om djurens situation och för fram medborgarnas åsikter till makthavarnas dörr. Vi bedriver opinionsbildning och påverkar lagstiftning om djurrätt och djurskydd. Vi trycker på för utveckling av alternativ till djurförsök och är en av Sveriges främsta experter i djurförsöksfrågan. Vi inspirerar och möjliggör för konsumenter och företag att välja vego och göra djurvänliga val. Med målinriktade kampanjer engagerar vi allmänheten, belyser problem inom djurhållningen och presenterar lösningar.  

Vi har fokus på djurens situation i Sverige, men samverkar med andra organisationer internationellt och inom EU för att skapa förändring globalt.

Våra uppdragsgivare är kycklingarna, hönorna, korna, grisarna och de andra djuren som är i behov av vår hjälp – vi finns för att ge dem en röst i samhället och försvara deras rättigheter. 

Vi står alltid på djurens sida.

Vill du vara med?

Djurens Rätt är helt beroende av frivilligt stöd. Detta är en tydlig drivkraft för att vårt arbete ska vara så effektivt som möjligt och ge konkreta resultat. Vill du bli medlem eller stödja vårt arbete för djuren kan du göra det här. Tack!

Vad står vi för?

Djur är liksom människor kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Vi kan aldrig acceptera att man ser på djuren som varor, som ting för människor att utnyttja för egna intressen.

Genom demokratisk opinionsbildning, politisk dialog, företagssamarbeten och ökad kunskap vill vi förverkliga vårt mål: en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

Engagemang lokalt och globalt

Djurens Rätt är en demokratisk och partipolitiskt obunden organisation med sin bas i Sverige, uppbyggd enligt klassisk folkrörelsemodell med lokalorganisationer som grund och en riksstämma som högsta beslutande organ. Riksstämman hålls vartannat år och väljer en förbundsstyrelse, vilken till sin hjälp har en riksorganisation som utgörs av volontärer och avlönad personal.

Lokalorganisationerna, och enskilda medlemmar/sympatisörer, bedriver en viktig del av Djurens Rätts kampanj- och informationsarbete. Koordinering av kampanjer, politiskt arbete och företagssamarbeten, samt framtagande av vetenskapligt underbyggda rapporter hanteras av riksorganisationen.

Djurens Rätt arbetar även utanför landets gränser. Ett viktigt arbete är att försöka påverka politiken inom EU för att få till stånd ett bättre djurskydd. Detta gör vi genom gemensamma kampanjer i Europa och lobbying, bland annat via organisationen Eurogroup for Animals, där vi är medlemmar. Djurens Rätt är också medlem i bland annat Fur Free Alliance och Open Wing Alliance. 

Stöd oss

Djurens Rätt är beroende av gåvor och medlemsavgifter för att kunna hjälpa djuren.
Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt. Läs mer om hur du kan stödja Djurens Rätt.

Styrdokument

Policies

Protokoll och redovisning

Antal medlemmar: 48 010 (2019-12-31)

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem