Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Om Djurens Rätt

Om Djurens Rätt

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av gåvor och medlemskap för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Djurens Rätt har funnits sedan 1882 och är idag Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 45 000 medlemmar.

Vad gör vi?

Djurens Rätt gör skillnad genom att informera allmänheten och att föra fram medborgarnas åsikter till makthavarnas dörr. Vi bedriver opinionsarbete och påverkar lagstiftning. Vi trycker på för utveckling av alternativ till djurförsök och är en av Sveriges främsta experter i djurförsöksfrågan. Vi inspirerar och möjliggör för konsumenter att göra djurvänliga val. Vi vägleder företag när de integrerar djurskydd i sitt hållbarhetsarbete. Vi granskar, påpekar problem och presenterar lösningar.

Vi verkar framförallt inom Sverige men samverkar med andra organisationer och nätverk internationellt och inom EU. Om du är intresserad av att bli medlem eller stödja vårt arbete för djuren kan du göra det här.

Vad står vi för?

Djur är liksom människor kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Vi kan aldrig acceptera att man ser på djuren som varor, som ting för människor att utnyttja efter eget godtycke. Djurens Rätt vill vara djurens röst i samhället och försvara deras rättigheter. Djurens Rätt är en icke-våldsorganisation som arbetar med demokratiska metoder och fredliga medel.

Djurens Rätt är en uttalad antivåldsrörelse, eftersom vi anser att varken människor eller djur ska utsättas för våld. Vi vill genom demokratisk opinionsbildning, politisk påverkan och attitydförändring förverkliga vårt mål: en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

Vi är partipolitiskt obundna och organisationen är uppbyggd enligt klassisk folkrörelsemodell med lokalorganisationer som bas och en riksstämma som högsta beslutande organ. Riksstämman hålls vart annat år väljer en förbundsstyrelse som till sin hjälp har en riksorganisation med avlönad personal och nationella arbetsgrupper.

Lokalt och internationellt engagemang

Lokalorganisationerna, och enskilda medlemmar/sympatisörer, är de som bedriver merparten av kampanj- och informationsarbetet. Underlag och koordinering av kampanjerna samt framtagande av vetenskapligt underbyggda rapporter sköts framför allt av riksorganisationen.

Vi arbetar även utanför landets gränser. Ett viktigt arbete är att försöka påverka politiker inom EU för att få till stånd ett bättre djurskydd. Detta gör vi genom gemensamma kampanjer i Europa och lobbying, bland annat via organisationen Eurogroup for Animals, där vi är medlemmar. Djurens Rätt är också medlem i bland annat Open Wing Alliance och Fur Free Alliance. 

Stöd oss

Djurens Rätt är beroende av gåvor och medlemsavgifter för att kunna hjälpa djuren.
Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt. Läs mer om hur du kan stödja Djurens Rätt.

Antalet medlemmar: 46 625 (2018-12-31)

Styrdokument

Policies

Protokoll och redovisning

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem