Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Varför arbetar Djurens Rätt för att åstadkomma djurskyddsreformer?

Djurens Rätt kämpar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Vi gör det genom att arbeta för alla de djur som lider i djurförsök, i livsmedelsindustrins djurfabriker, i burar på pälsfarmer och för djur som på andra sätt utnyttjas av människor så att de inte får utlopp för sitt naturliga beteende. I den här texten kommer vi fokusera på djuren i livsmedelsindustrin och vi kommer berätta för dig hur vi kämpar för att de ska få ett bättre liv.

Djurens Rätt lägger stor kraft på att inspirera fler människor att välja veganskt. Detta gör vi exempelvis genom vår sida väljvego.se, där det bland annat finns massor av recept, inspiration och tips. Vi har också ett inspirationsmagasin som kan beställas helt kostnadsfritt. För att underlätta för konsumenter och företag har vi också tagit fram en märkning, 100 % VEGANSKT, samt appen Vegokoll.

Men inte minst gör vi det genom att arrangera vår alldeles egna mässa, Vegovision. Vegovision har anordnats i Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå och under 2017/2018 besökte mer än 20 000 personer mässorna – helt fantastiskt tycker vi!

Det finns dock mer vi kan göra för djuren inom livsmedelsindustrin. Låser vi oss i tankesättet att vi endast kan förbättra för djuren genom att påverka en människa i taget, så missar vi andra möjligheter.

Djurens Rätt tror att stora förändringar kan göras genom att påverka de allra största, mest inflytelserika företagen och få dem att anta policys som bidrar till att minska djurens lidande. Tar de ansvar för djurens välmående så kommer producenterna behöva att anpassa sig efter det. Det här är ett sätt att få bort det värsta lidandet som djuren utsätts för. Och det är i och med detta som vi ser det stora värdet i att arbeta för förändrade och förbättrade företagspolicys som höjer djurskyddsnivåerna.

Ett exempel på en policy som många företag antagit är att de slutat sälja och/eller använda sig av så kallade burägg. Det är en policy som förändrar och förbättrar livet för oerhört många individer. Slutar företag att köpa in ägg från hönor som sitter i burar så minskar efterfrågan på dessa, vilket leder till att producenterna måste följa efter och ändra sin produktion.

Sedan Djurens Rätt började jobba för att få bort buräggen från livsmedelskedjorna år 2008 har de försvunnit från alla de stora butikernas hyllor, då var 40 % av äggen i Sverige burägg medan den siffran idag är nere under 10 %, en väldigt stor skillnad! Men trots att endast en procent av de tillfrågade i en undersökning som gjorts, väljer att köpa burägg i första hand så sitter det ändå närmare en miljon hönor instängda i burar i Sverige. Vart tar alla dessa ägg vägen? Som ingen vill köpa? Jo, de finns dolda som ingredienser i olika produkter, då det inte finns någon lagstiftning som säger att det ska stå vilken typ av ägg som används nämligen – bara att produkten innehåller ägg. Här finns de dolda buräggen och vi fokuserar nu därför på att få bort dem från marknaden.

Kanske finns det de som tycker att Djurens Rätt istället borde lägga fokus på att få bort ägg överlag. Det är i högsta grad eftersträvansvärt och vi arbetar med att inspirera företag att erbjuda mer veganska alternativ, men i nuläget är det tyvärr inte framkomligt att få hela livsmedelsbranschen att utesluta ägg helt och hållet. Åtminstone inte inom den närmaste framtiden och det är därför vi ser det positiva i att arbeta med förbättrade djurskyddspolicys.

Hur påverkas djuren av djurskyddsreformer?

De största företagen, producenterna, politikerna och myndigheterna börjar alltmer att inse att hur djuren har det spelar roll och att deras lidande och deras intressen ska tas i beaktning. En höna vill inte leva sitt liv i en bur, det vill inget djur. En bur tar bort alla chanser för ett djur att utföra sitt naturliga beteende. Det här är viktigt och det börjar världen faktiskt att förstå.

Vi vill göra så stor skillnad som möjligt för så många djur som möjligt. Även om många skulle välja en vegansk kost så skulle fortfarande väldigt många djur vara kvar inom livsmedelsindustrin. Det är deras lidande vi behöver minska och de djuren som lever här och nu måste få en bättre välfärd. Forskning visar exempelvis att en hönas välfärd ökar med mer än dubbelt så mycket på en skala mellan 0 och 10 bara hon slipper sitta i bur.(1) Det är väldigt stor skillnad. Har vi den praktiska möjligheten att påverka så att djurens liv förbättras, då har vi även den moraliska skyldigheten att göra det.

En annan sak som är viktig att ha i åtanke är att när företag förbättrar sitt hållbarhetsarbete för bättre djurvälfärd så uppmärksammas fler på hur djurens verklighet faktiskt ser ut, vilket i sin tur kommer att leda till att fler personer väljer bort animaliska produkter.

Hur hänger djurskyddsreformer ihop med efterfrågan?

Företagspåverkan lyfter djurens situation för allmänheten och fler får ta del av informationen. Undersökningar visar att ju fler som får ta del av djurens situation i djurfabrikerna, desto fler väljer bort animaliska produkter.(2) De länder med högre djurskydd har även en högre andel vegetarianer och veganer, hit kan vi räkna Sverige, medan de länder som har lägre djurskydd har färre. Med det sagt så menar vi inte att djurskyddet i Sverige är tillräckligt, utan snarare att det kan ses som bland det minst dåliga.

Vad vill vi?

Vilka slutsatser kan vi dra av det här sättet att arbeta? Jo, det leder till att fler blir medvetna om hur djuren lever vilket leder till minskad konsumtion. Det leder även till att djuren som befinner sig inom livsmedelsindustrin får en förbättrad livssituation och deras lidande minskar. Även om vi önskar att samhället ska ställa om till en vegansk kost så kommer det inte att ske över en natt. Vi väljer därför att under tiden göra det vi kan för att djurens lidande ska minska.

Ett förbättrat djurskydd och djurvänligare policys är aldrig negativt för djuren, även om vår vision sträcker sig längre än så. Mer kunskap, ökad medvetenhet och mindre efterfrågan tror vi kommer att leda till att intresset för djurprodukter så småningom minskar, till förmån för mer djur- och miljövänliga livsmedel, och att det i sin tur leder till ännu större förändringar för djuren. Det kommer också att ta oss närmare vårt mål – att djur ska respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

 

Källor

  1. De Mol R.M. m.fl. (2006) A computer model for welfare assessment of poultry production systems for laying hens. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences 54(2): 157-168.
  2. Cornish A. m.fl. (2016) What we know about the public’s level of concern for farm animal welfare in food production in developed countries. Animals 6(11): 74.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om andra djurrättsaktivister som använder hot och våld i sitt arbete?

Vi tycker att det är självklart att lantbrukare (eller andra näringsidkare)  inte ska behöva utsättas för hot eller våld i sitt arbete. Djurens Rätt arbetar endast med lagliga metoder och har en tydlig värdegrund om ickevåld som gäller både människor och djur. 

Vi vill påverka genom information till allmänheten, opinionsbildning, politisk påverkan och samarbeten med företag. Vi arbetar enbart med demokratiska metoder och fredliga medel.

Metoder som hot och våld används av liten grupp människor i samhället som begår flertalet brott. Dessa är inte representativa för djurrättsrörelsen i stort. Djurens Rätt agerar inte mot enskilda lantbrukare utan vill påverka systemet och de lagar kring hur djur får hållas. Vi arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer och vägen dit ska gå genom opinionsbildning, konsumentval och politiska beslut, inte genom hot och våld.

 

Länk till svaret

Med vilka metoder arbetar Djurens Rätt för djuren?

Djurens Rätt är en uttalad antivåldsrörelse, eftersom vi anser att varken människor eller djur ska utsättas för våld. Vi vill påverka genom opinionsbildning, politisk påverkan och samarbeten med företag mm. Vi arbetar bara med demokratiska metoder och fredliga medel.

Vi är partipolitiskt obundna och organisationen är uppbyggd enligt klassisk folkrörelsemodell med lokalorganisationer som bas och en riksstämma som högsta beslutande organ. Lokalorganisationerna, och enskilda medlemmar/sympatisörer, är de som bedriver merparten av kampanj- och informationsarbetet. 

Målet med vårt arbete är en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som tillsammans är Djurens Rätt. Bästa sättet att stödja Djurens Rätt är att bli månadsgivande medlem.

Vi verkar framförallt inom Sverige men samverkar med andra organisationer och nätverk internationellt och inom EU. 

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem