Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån
Djurens Rätt

Om Djurens Rätt

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av gåvor och medlemsavgifter för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Vad vi gör

Djurens Rätt har funnits sedan 1882 och är idag Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi arbetar för alla de djur som lider i djurförsök, i livsmedelsindustrins djurfabriker, i burar på pälsfarmer och djur som på andra sätt utnyttjas av människor så att de inte får utlopp för sina naturliga beteenden.

Djurens Rätt är en uttalad antivåldsrörelse, eftersom vi anser att varken människor eller djur ska utsättas för våld. Vi vill genom demokratisk opinionsbildning, politisk påverkan och attitydförändring förverkliga vårt mål: en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Vi verkar framförallt inom Sverige men samverkar med andra organisationer och nätverk internationellt och inom EU.

Vi är partipolitiskt obundna och organisationen är uppbyggd enligt klassisk folkrörelsemodell med lokalorganisationer som bas och en riksstämma som högsta beslutande organ. Riksstämman hålls vart annat år väljer en förbundsstyrelse som till sin hjälp har en riksorganisation med avlönad personal och nationella arbetsgrupper. Det senaste riksstämmoprotokollet och andra relevanta dokument finns längre ner.

Vad vi tycker

Djur är liksom människor kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Vi kan aldrig acceptera att man ser på djuren som varor, som ting för människor att utnyttja efter eget godtycke. Djurens Rätt vill vara djurens röst i samhället och försvara deras rättigheter. Djurens Rätt är en icke-våldsorganisation som arbetar med demokratiska metoder och fredliga medel.

Lokalt och internationellt engagemang

Lokalorganisationerna, och enskilda medlemmar/sympatisörer, är de som bedriver merparten av kampanj- och informationsarbetet. Underlag och koordinering av kampanjerna samt framtagande av vetenskapligt underbyggda rapporter sköts framför allt av riksorganisationen.

Vi arbetar även utanför landets gränser. Ett viktigt arbete är att försöka påverka politiker inom EU för att få till stånd ett bättre djurskydd. Detta gör vi genom gemensamma kampanjer i Europa och lobbying, bland annat via organisationen Eurogroup for Animals, där vi är medlemmar. Djurens Rätt är också medlem i bland annat Open Wing Alliance och Fur Free Alliance. Läs mer här om våra internationella samarbeten.

Stöd oss

Djurens Rätt är beroende av gåvor och medlemsavgifter för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt. Läs mer om hur du kan stödja Djurens Rätt.

Läs mer

Styrdokument, policies, protokoll och redovisning hittar du här

Vanliga frågor

Jag vill jobba på Djurens Rätt, har ni några lediga tjänster?

Vad roligt att du vill jobba hos oss!

Alla våra lediga tjänster hittar du på vår jobbsajt. Här kan du också skapa en profil för att "connecta" med oss. 

Via connect kan du fylla i en profil med all relevant information om dig själv samt bifoga CV, personligt brev, med mera. Tänk på att skapa en utförlig profil för att underlätta en matchning för kommande jobbmöjligheter hos oss.

 https://jobb.djurensratt.se/

Du kan också engegera dig för djuren genom att bli volontär hos oss. Här kan du läsa mer om volontärarbete på Djurens Rätt. 

Länk till svaret

Vad tycker Djurens Rätt om andra djurrättsaktivister som använder hot och våld i sitt arbete?

Vi tycker att det är självklart att lantbrukare (eller andra näringsidkare)  inte ska behöva utsättas för hot eller våld i sitt arbete. Djurens Rätt arbetar endast med lagliga metoder och har en tydlig värdegrund om ickevåld som gäller både människor och djur. 

Vi vill påverka genom information till allmänheten, opinionsbildning, politisk påverkan och samarbeten med företag. Vi arbetar enbart med demokratiska metoder och fredliga medel.

Metoder som hot och våld används av liten grupp människor i samhället som begår flertalet brott. Dessa är inte representativa för djurrättsrörelsen i stort. Djurens Rätt agerar inte mot enskilda lantbrukare utan vill påverka systemet och de lagar kring hur djur får hållas. Vi arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer och vägen dit ska gå genom opinionsbildning, konsumentval och politiska beslut, inte genom hot och våld.

 

Länk till svaret

Med vilka metoder arbetar Djurens Rätt för djuren?

Djurens Rätt är en uttalad antivåldsrörelse, eftersom vi anser att varken människor eller djur ska utsättas för våld. Vi vill påverka genom opinionsbildning, politisk påverkan och samarbeten med företag mm. Vi arbetar bara med demokratiska metoder och fredliga medel.

Vi är partipolitiskt obundna och organisationen är uppbyggd enligt klassisk folkrörelsemodell med lokalorganisationer som bas och en riksstämma som högsta beslutande organ. Lokalorganisationerna, och enskilda medlemmar/sympatisörer, är de som bedriver merparten av kampanj- och informationsarbetet. 

Målet med vårt arbete är en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som tillsammans är Djurens Rätt. Bästa sättet att stödja Djurens Rätt är att bli månadsgivande medlem.

Vi verkar framförallt inom Sverige men samverkar med andra organisationer och nätverk internationellt och inom EU. 

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem