Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Prioriterade frågor

Foto: SehrguteFotos/Shutterstock

Djurens Rätt trycker på för utveckling av alternativ till djurförsök. Vi inspirerar konsumenter att göra djurvänliga val. Vi granskar, påpekar problem och presenterar lösningar. Vi bedriver opinionsarbete och påverkar lagstiftning. Vi coachar företag i deras arbete med djuretik. Här är våra högst prioriterade frågor som vi arbetar för just nu.

Utfasning av djurförsök

Nederländernas regering har gått ut med en plan om att till 2025 fasa ut djurförsök som görs för så kallade dokumentationsstudier (studier som det finns internationella dokumentationskrav för). Det ska också utarbetas 10-årsplaner för minskning av djurförsöken inom olika grundforskningsområden. Nederländernas regering efterlyser samarbete med andra länder.

Sverige bör utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök och handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden. Sverige bör bli ledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning.

Minkfarmning måste fasas ut

En avveckling av minkfarmning vore i linje med den svenska djurskyddslagen som ger djur rätt att utföra sina naturliga beteenden. Sveriges Veterinärförbund och den europeiska expertrapporten drar slutsatesen att minkar i bur inte får utlopp för sina naturliga beteenden. 8 av 10 svenskar anser att minkfarmning bör förbjudas, men den svenske konsumenten kan inte påverka den svenska minkfarmningen eftersom pälsen exporteras. Problemet kräver en politisk lösning.

Sverige bör avveckla pälsdjurdjurfarmning.

Halverad köttkonsumtion till 2030

Av matens klimatpåverkan kommer 75 % från kött och mejerikonsumtion. Det mest etiska vore att minska utsläppen genom att färre djur föds upp och slaktas för matproduktion. Vi vill se styrmedel och satsningar på vegetarisk mat. Det är viktigt att styrmedel inte införs som innebär ett försämrat djurskydd , som till exempel kyckling, där det redan i dag finns betydande djurskyddsproblem.

Sverige bör anta mål om att köttkonsumtionen ska halveras till 2030.

Inrättande av djurskyddsminister

Djurskydd är en viktig fråga för medborgarna i Sverige och Europa. Inrättande av en djurskyddsminister och en myndighet för djurskydd speglar att etisk hänsyn till djur är en grundläggande värdering i samhället. Det spelar roll, inte bara för djuren själva, utan också för befolkningen och för konsumenterna hur djuren behandlas. I Belgien har inrättande av djurskyddsministrar i regionerna gett goda resultat.

Sverige bör inrätta en djurskyddsminister och en myndighet för djurskydd.

Vilda djur på cirkus

En av Djurens Rätts prioriterade frågor under senare år har även varit förbudet av vilda djur på cirkus.

Med kampanjen #IntePåCirkus har vi arbetat intensivt för att förbjuda vilda djur på cirkus, med fokus på elefanter och sjölejon. I början av 2018 kunde vi räkna hem en stor kampanjseger i frågan då Regeringen  tog med ett förbud mot just elefanter och sjölejon i förslaget till ny djurskyddslag som getts till Lagrådet. Djurens Rätt vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig i frågan. 

Här kan du läsa mer om Djurens Rätts framgångar i arbetet för djuren.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem