Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Prioriterade frågor

Foto: SehrguteFotos/Shutterstock

Djurens Rätt trycker på för utveckling av alternativ till djurförsök. Vi inspirerar konsumenter att göra djurvänliga val. Vi granskar, påpekar problem och presenterar lösningar. Vi bedriver opinionsarbete och påverkar lagstiftning. Vi coachar företag i deras arbete med djuretik. Här är våra högst prioriterade frågor som vi arbetar för just nu.

Halverad köttkonsumtion till 2030

Av matens klimatpåverkan kommer 75 % från kött och mejerikonsumtion. Det mest etiska vore att minska utsläppen genom att färre djur föds upp och slaktas för matproduktion. Vi vill se styrmedel och satsningar på vegetarisk mat. Det är viktigt att styrmedel inte införs som innebär ett försämrat djurskydd , som till exempel kycklingar, där det redan i dag finns betydande djurskyddsproblem.

Sverige bör anta mål om att köttkonsumtionen ska halveras till 2030.

Utfasning av djurförsök

Nederländernas regering har gått ut med en plan om att till 2025 fasa ut djurförsök som görs för så kallade dokumentationsstudier (studier som det finns internationella dokumentationskrav för). Det ska också utarbetas 10-årsplaner för minskning av djurförsöken inom olika grundforskningsområden. Nederländernas regering efterlyser samarbete med andra länder.

Sverige bör utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök och handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden. Sverige bör bli ledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning.

Pälsdjursfarmning måste fasas ut

Pälsdjursfarmning är redan helt eller delvis förbjudet i många andra europeiska
länder, och åtta av tio svenskar är för en avveckling av svensk pälsdjursfarmning.
Såväl Sveriges Veterinärmedicinska sällskap som ledande svenska forskare och en europeisk expertrapport drar slutsatsen att burhållningen orsakar allvarliga djurskyddsproblem och att minkar i burar inte får utlopp för sina naturliga beteenden. En avveckling av all pälsdjursfarmning i Sverige vore i linje med den svenska djurskyddslagen som ger djur rätt att bete sig naturligt.

Sverige bör avveckla pälsdjursfarmning i enlighet med den svenska djurskyddslagen.

Inrättande av djurskyddsminister

Djurskydd är en viktig fråga för medborgarna i Sverige och Europa. Inrättande av en djurskyddsminister och en myndighet för djurskydd speglar att etisk hänsyn till djur är en grundläggande värdering i samhället. Det spelar roll, inte bara för djuren själva, utan också för befolkningen och för konsumenterna hur djuren behandlas. I Belgien har inrättande av djurskyddsministrar i regionerna gett goda resultat.

Sverige bör inrätta en djurskyddsminister och en myndighet för djurskydd.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem