Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Opinionsundersökningar

Genom att genomföra regelbundna opinionsundersökningar kan Djurens Rätt mäta hur opinionen ser ut och förändras i olika djurfrågor. Att påverka opinionen, och därmed människors värderingar i frågor som rör djur, är också en viktig del i Djurens Rätts verksamhet.

Djurpolitik - april 2022

Med bara några månader kvar till riksdagsvalet 2022 ställde Djurens Rätt frågor om hur mycket riksdagspartiernas djurpolitik betyder för väljarna. Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i april 2022. Läs mer.

Minkfarmer och smittspridning - april 2021

76 % av svenskarna är emot att hålla minkar i bur för pälsproduktion, och en majoritet, 52 %, är oroliga för smittspridning från storskalig djurhållning så som minkfarmer. Läs mer. 

Svensk kycklinguppfödning - november 2019

En överväldigande majoritet av svenskarna anser att mycket inom den svenska kycklinguppfödningen måste förbättras eller upphöra, till exempel den skadliga kycklingaveln där kycklingarna växer snabbare än vad deras kroppar klarar av. Läs mer om opinionsundersökningen

Hönsburar - november 2019

Nästan 9 av 10 svenskar anser att hönsburar borde förbjudas. Undersökningen genomförs av opinionsundersökningsföretaget Novus på uppdrag av Djurens Rätt i maj 2019. Läs mer om opinionsundersökningen

Företag och djurskydd - september 2019

Nästan 9 av 10 svenskar anser att företag ska ställa och hålla en högre djurskyddsnivå än den lägstanivå som lagstiftningen bestämmer. Undersökningen genomförs av opinionsundersökningsföretaget Novus på uppdrag av Djurens Rätt i april 2019. Läs mer om opinionsundersökningen

Minkar och vatten - januari 2019

Drygt 8 av 10 anser att simvatten för minkar borde vara ett krav
för att få hålla dem i fångenskap, bland kvinnor och unga är det upp mot 90 % som håller med. Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i oktober 2018. Läs mer om opinionsundersökningen

Julskinka - december 2018

Till julen 2018 gjorde Djurens Rätt en undersökning kring hur många svenskar som skulle kunna tänka sig att hoppa över julskinkan till förmån för ett mer vegetariskt julbord. Resultatet pekade på en fortsatt stark vegotrend. Varannan kvinna (48 %) och varannan person mellan 18 och 29 år (49 %) kan hoppa över skinkan. Sett till hela befolkningen kan mer än var tredje svensk (36 %) tänka sig en jul utan julskinka. Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i december 2018. Läs mer om opinionsundersökningen

Vego  - maj 2018

Djurens Rätt har under de senaste åren kartlagt hur många svenskar som är vegetarianer eller veganer, siffran har under legat fast runt 10 %, samtidigt som allt fler väljer vego utan att definiera sig själva som  vegetarianer eller veganer. T.ex. svarade 43 % av de tillfrågade i Matrapporten 2018 att de äter vegetariskt minst en gång i veckan. Det märks också i butikerna - försäljningen av frysta vegetariska alternativ ökade i handeln under 2017 med 20 % och färska vegetariska alternativ med 52 %.

Opinionsundersökningar om vego: 2018 (underlag)2017, 2016, 20152009

Djurpolitik - maj 2018

För nästan varannan svensk, 46 %, är djurrättsfrågor viktiga i valet av parti. Med bara några månader kvar till riksdagsvalet 2018 har Djurens Rätt ställt frågan om hur mycket riksdagspartiernas djurpolitik betyder för väljarna. Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i maj 2018. Läs mer om opinionsundersökningen

Tidigare om djurpolitik: 2017

Fyrverkerier - december 2017

Drygt nio av tio (92 procent) svenskar tror att fyrverkerier påverkar djur negativt och nästan sju av tio (68 procent) anser att det bör finnas ett förbud mot fyrverkerier eftersom de kan skrämma och skada djur. Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i april 2017. Läs mer om opinionsundersökningen

Vilda djur på cirkus - juni 2017

Enligt en opinionsundersökning genomförd våren 2017 anser fortfarande tre av fyra svenskar att vilda djur på cirkus bör förbjudas. Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i april 2017 Läs mer om opinionsundersökningen

Tidigare om vilda djur på cirkus: 20162015 

Djurtransporter - juni 2016

Djurens Rätt lanserade i april 2016 kampanjen #StopTheTrucks tillsammans med 21 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer runt om i Europa. Kraven i kampanjen är en revision av EU:s lagstiftning för djurtransporter, krafttag mot den höga dödligheten under transport samt ett stopp för exporten av levande djur. Dessa krav har också ett starkt stöd hos svenska folket. Enligt en opinionsundersökning så ställer sig 86 procent av svenskarna bakom kravet på åtgärder som minskar antalet djur som dör i samband med djurtransporter och 61 procent vill se ett stopp för exporten av levande djur från Sverige till andra länder. Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i mars 2016. Läs mer om opinionsundersökningen

Sju av tio svenskar vill att hönor ska få rätt till utevistelse - maj 2015

Det finns ett starkt motstånd till äggproduktion som inte ger hönor rätt till utevistelse. På frågan ”Tycker du att det ska vara tillåtet att bedriva äggproduktion utan att hönorna får möjlighet att vistas utomhus?” svarade 70 procent av svenskarna nej, 22 procent svarade ja och 7 procent var osäkra. Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt under perioden 31 mars – 8 april 2015. Läs mer om opinionsundersökningen

Stark opinion mot minkfarmning - april 2015

Enligt en opinionsundersökning från i april 2015 vill 8 av 10 (78 procent) av svenska folket förbjuda minkfarmning. Motståndet är starkt bland samtliga riksdagspartiers väljare och ligger stabilt sedan mätningen i fjol. Endast 15 procent anger att de tycker att minkfarmning ska vara tillåten. Undersökningen genomfördes 2015 av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt. Läs mer om opinionsundersökningen

Tidigare om minkfarmning: 2013

Opinionen mot pälsdjursfarmning stark i Europa - juli 2014

Allt fler länder i Europa förbjuder pälsfarmning. Genom Djurens Rätts medlemskap i Fur Free Alliance har vi fått ta del av opinionsundersökningar som visar att trenden i Europa är tydlig. Undersökningen genomfördes 2014 av Fur Free Alliance som är en internationell sammanslutning av ca 35 djurrätts- och djurskyddsorganisationer världen över som gemensamt arbetar med opinionsbildning. Läs mer om opinionsundersökningen

Majoriteten för förbud mot djurförsök på apor - april 2014

På frågan "Vad är din inställning till försök på apor för medicinsk forskning?" svarade 63 procent av de tillfrågade att de är för ett förbud. Bara 31 procent svarade att de var mot. Bland kvinnor är stödet för ett förbud ännu större, hela 74 procent. Undersökningen genomfördes 2014 av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt. Läs mer  om opinionsundersökningen

Sju av tio svenskar är emot valjakten - juni 2010

Majoriteten av den svenska befolkningen är emot jakt på valar. Detta visar en opinionsundersökning där över 70 procent av svenskarna är negativa till kommersiell valjakt, och bara 4 procent är positiva. Över 85 procent anser att fångstmetoden (exploderande harpuner) är oacceptabel . Hela 65 procent anser att den är "Mycket oacceptabel". Undersökningen genomfördes 2010 av opinionsundersökningsföretag Ipsos på uppdrag av Djurens Rätt. Läs mer om opinionsundersökningen

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem