Hoppa till huvudinnehåll

Opinionsundersökningar

Genom att genomföra regelbundna opinionsundersökningar kan Djurens Rätt mäta hur opinionen ser ut och förändras i olika djurfrågor. Att påverka opinionen, och därmed människors värderingar i frågor som rör djur, är också en viktig del i Djurens Rätts verksamhet.

Fyrverkerier - december 2017

Drygt nio av tio (92 procent) svenskar tror att fyrverkerier påverkar djur negativt och nästan sju av tio (68 procent) anser att det bör finnas ett förbud mot fyrverkerier eftersom de kan skrämma och skada djur.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i april 2017.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Djurpolitik - september 2017

För 4 av 10 svenskar är djurrättsfrågor viktiga i valet av parti. Med exakt ett år kvar till riksdagsvalet 2018 har Djurens Rätt ställt frågan om hur mycket riksdagspartiernas djurpolitik betyder för väljarna.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i april 2017.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Varannan svensk mer intresserad av vego  - juni 2017

En av fem svenskar under 30 år är vegetarianer eller veganer och varannan svensk har ett ökat intresse för vegetarisk mat idag jämfört med för bara ett år sedan. Det visar en ny opinionsundersökning från Djurens Rätt.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i april 2017.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Vilda djur på cirkus - juni 2017

Enligt en opinionsundersökning genomförd våren 2017 anser fortfarande tre av fyra svenskar att vilda djur på cirkus bör förbjudas.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i april 2017.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Vego - oktober 2016

I undersökningen ställdes frågan "Är du vegetarian eller vegan" och 5 procent av de tillfrågade svarade att de var vegetarianer och 3 procent att de var veganer.

Undersökningen genomfördes i mars 2016 av Novus på uppdrag av Djurens Rätt.

Läs vår vegospaning, hösten 2016

Underlaget till undersökningen hittar du här

Djurtransporter - juni 2016

Djurens Rätt lanserade i april 2016 kampanjen #StopTheTrucks tillsammans med 21 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer runt om i Europa. Kraven i kampanjen är en revision av EU:s lagstiftning för djurtransporter, krafttag mot den höga dödligheten under transport samt ett stopp för exporten av levande djur. Dessa krav har också ett starkt stöd hos svenska folket. Enligt en opinionsundersökning så ställer sig 86 procent av svenskarna bakom kravet på åtgärder som minskar antalet djur som dör i samband med djurtransporter och 61 procent vill se ett stopp för exporten av levande djur från Sverige till andra länder.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i mars 2016.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Vilda djur på cirkus - juni 2016

På frågan "Tycker du att det ska vara tillåtet att hålla vilda djur som exempelvis elefanter och sjölejon på cirkus?" svarade 76 procent av svenskarna nej, en  ökning med 8 procentenheter på bara ett år.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i mars 2016.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Sju av tio svenskar vill att hönor ska få rätt till utevistelse - maj 2015

Det finns ett starkt motstånd till äggproduktion som inte ger hönor rätt till utevistelse. På frågan ”Tycker du att det ska vara tillåtet att bedriva äggproduktion utan att hönorna får möjlighet att vistas utomhus?” svarade 70 procent av svenskarna nej, 22 procent svarade ja och 7 procent var osäkra.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt under perioden 31 mars – 8 april 2015.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Vilda djur på cirkus - maj 2015

På frågan "Tycker du att det ska vara tillåtet att hålla vilda djur som exempelvis elefanter och sjölejon på cirkus?" svarade 68 procent av svenskarna nej. 23 procent svarade ja och 9 procent var osäkra. Motståndet mot vilda djur på cirkus var starkt i alla åldersgrupper.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt under perioden 31 mars – 8 april 2015.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Stark opinion mot minkfarmning - april 2015

Enligt en opinionsundersökning från i april 2015 vill 8 av 10 (78 procent) av svenska folket förbjuda minkfarmning. Motståndet är starkt bland samtliga riksdagspartiers väljare och ligger stabilt sedan mätningen i fjol. Endast 15 procent anger att de tycker att minkfarmning ska vara tillåten. 

Undersökningen genomfördes 2015 av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Tidigare om minkfarmning: 2013

Opinionen mot pälsdjursfarmning stark i Europa - juli 2014

Allt fler länder i Europa förbjuder pälsfarmning. Genom Djurens Rätts medlemskap i Fur Free Alliance har vi fått ta del av opinionsundersökningar som visar att trenden i Europa är tydlig. 

Undersökningen genomfördes 2014 av Fur Free Alliance som är en internationell sammanslutning av ca 35 djurrätts- och djurskyddsorganisationer världen över som gemensamt arbetar med opinionsbildning.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Majoriteten för förbud mot djurförsök på apor - april 2014

På frågan "Vad är din inställning till försök på apor för medicinsk forskning?" svarade 63 procent av de tillfrågade att de är för ett förbud. Bara 31 procent svarade att de var mot. Bland kvinnor är stödet för ett förbud ännu större, hela 74 procent.

Undersökningen genomfördes 2014 av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Var tionde svensk är vegetarian - mars 2014

I undersökningen ställdes frågan "Är du vegetarian eller vegan" och 6 procent av de tillfrågade svarade att de var vegetarianer och 4 procent att de var veganer. Var tionde svensk väljer alltså enligt undersökningen vego, en ökning med 4 procentenheter sedan undersökningen för fem år sedan.

Undersökningen genomfördes i mars 2014 av Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt.

Läs mer om opioninsundersökningen här

Sju av tio svenskar är emot valjakten - juni 2010

Majoriteten av den svenska befolkningen är emot jakt på valar. Detta visar en opinionsundersökning där över 70 procent av svenskarna är negativa till kommersiell valjakt, och bara 4 procent är positiva. Över 85 procent anser att fångstmetoden (exploderande harpuner) är oacceptabel . Hela 65 procent anser att den är "Mycket oacceptabel".

Undersökningen genomfördes 2010 av opinionsundersökningsföretag Ipsos på uppdrag av Djurens Rätt.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Fyra av tio kan tänka sig att äta vegetariskt av hänsyn till djuren - mars 2009

Intresset för vegansk och vegetarisk mat ökar i Sverige. Störst är intresset bland unga och bland kvinnor. Sett över hela landet säger sig hela 15 procent av 15-24-åringarna vara vegetarianer eller veganer. Fler män än kvinnor är veganer (3 respektive 1 procent), men fler kvinnor än män är vegetarianer (6 procent kvinnor, 3 procent män).

Undersökningen genomfördes 2009 av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt.

Läs mer om opinionsundersökningen här

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem