Hoppa till huvudinnehåll

Policy för behandling av personuppgifter

Djurens Rätt sparar din medlemsinformation för att kunna kommunicera med dig och kunna skicka ut medlemstidningar, avier och liknande.

Djurens Rätt är helt beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som utgör Djurens Rätt.

För att kunna hantera kommunikationen med personer som på olika sätt engagerar sig i Djurens Rätts arbete sparar organisationen personuppgifter. Föreliggande policy ska garantera att dessa personers integritet säkerställs.

Syftet med registreringen av personuppgifter är att underlätta kontakten med dem som frivilligt anmält intresse av att delta i och stödja Djurens Rätts arbete. Personuppgifter lämnas inte över till utomstående organisationer och de som begär att få bli avregistrerade i registret ska bli det med omedelbar verkan.

Vid varje årsskifte avpersonifieras personer i Djurens Rätts register som inte varit medlemmar, gåvogivare eller på annat sätt haft aktiv kontakt med organisationen under de senaste 36 månaderna.

Avpersonifieringen görs på ett sådant sätt att det inte går att identifiera personen med de uppgifter som finns kvar i Djurens Rätts register. Personliga uppgifter som namn, personnummer, medlemsnummer, telefonnummer, mailadress och bostadsadress tas bort.

Opersonliga uppgifter sparas för statistiska sammanställningar som kan ge viktig information för medlemsvärvning och fundraising. Personnummer ersätts med födelseår och kön, medan uppgifter som inte direkt kan kopplas till en person bevaras som de är, exempelvis medlemskapsfakta (förutom medlemsnummer), gåvogivarhistorik, postnummer och postort.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem