Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Rapporter

Rapporten Böka på betong

Här kan du ladda ner rapporter om djurs förhållanden, om djurs rättigheter och om vår historia.

Djurens Rätt ger ut rapporter inom våra verksamhetsområden, rapporter som ger en överblick av den aktuella frågan liksom förslag på åtgärder. Alla rapporter har rikligt med källor och faktahänvisningar.

Här kan läsa samtliga våra aktuella rapporter

Vår senaste rapport:  Böka på betong - om grisarna i köttindustrin

Har du sett en gris på grönbete? En bökande gris i sin flock med möjlighet att svalka sig i en skön lerpöl? Det är en ovanlig syn tyvärr.

Inomhus i trånga, tråkiga boxar på hårt golv blir grisarna uttråkade och frustrerade av att inte kunna bete sig naturligt. Svansbitning, hälta, magsår och luftvägssjukdomar orsakar stort lidande. Suggorna pressas till att föda så många smågrisar som möjligt. De drabbas av hunger, bogsår och beteendestörningar. Nästan alla smågrisar av hankön kastreras utan bedövning. Transporterna är stressande och på slakterierna bedövas grisarna med koldioxid, som ger ett starkt obehag.

Med den här rapporten riktar Djurens Rätt ljuset mot verkligheten för grisarna i köttindustrin.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem