Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Djurens Rätts riksstämma 2021

Välkommen till Djurens Rätts riksstämma 2021!

När, var och hur

Djurens Rätts riksstämma hålls i år digitalt, helgen den 15-16 maj. Vi kommer dels att använda Zoom, och dels mötesverktyget VoteIT för att diskutera, lägga förslag och rösta. Instruktioner för hur vi använder Zoom och VoteIT under stämman kommer att finnas i riksstämmohandlingarna som görs tillgängliga senast den 24 april, för alla som har anmält sig.

Anmälan

Anmälan till riksstämman är nu öppen. Klicka här för att komma till anmälningssidan. Sista dag att anmäla sig är den 18 april.

Att delta

Alla som är medlemmar i Djurens Rätt är välkomna att delta vid riksstämman. Rösträtt har de ombud som valts på lokala möten. När du är anmäld till riksstämman kommer du att få mer information i riksstämmohandlingarna om hur stämman praktiskt går till och vad du som deltagare behöver tänka på. Riksstämmohandlingarna kommer senast den 24 april att finnas tillgängliga för dig som är anmäld.

Utskott på årets riksstämma

Under de senaste åren har olika beslutsformer provats och utvärderats för Djurens Rätts riksstämmor, både utskott, påverkanstorg och diskussioner i plenum. Årets riksstämma kommer att använda mötesformerna utskott, debatt och beslut i plenum - samma som 2019. Utskotten är arbetsgrupper där propositioner och motioner diskuteras innan beslut fattas i plenum. Utskotten blir därmed som en stämma i miniatyr som behandlar ett begränsat antal frågor. När utskottet förbehandlat en motion eller proposition så går förhandlingarna snabbare i plenum.

Ombud ska vara i samma utskott under hela stämman och har endast rösträtt i detta utskott. Om ersättare behöver träda in gör den det i samma utskott som ombudet den ersätter. Alla medlemmar har rätt att närvara i utskotten. 

I anmälan anger du vilket utskott du helst vill delta i. Detta för att vi ska kunna göra en fördelning så att så många som möjligt får delta i utskottet de är mest intresserade av, samtidigt som vi får ett tillräckligt stort antal ombud per utskott för att säkerställa en bra beslutsprocess. En översiktlig beskrivning av vilka frågor som behandlas i utskotten finner du nedan.

Utskott 1

Här behandlas motion 1 som handlar om möjligheten för lokalorganisationer att påverka kommuner att välja vego som en del av arbetet med smarta, hållbara städer; proposition 3 som handlar om språkliga stadgeändringar gällande ideellt engagemang; proposition 5 som berör frågan om revisorsintyg vid försäljning av fast egendom; samt proposition 6 som berör stadgeändring gällande årsmedlemskap.

Utskott 2

Här behandlas revidering av riktningsmål 1c. “Förbud mot plågsamma metoder vid slakt”; proposition 1 som berör benämningar av olika delar i Djurens Rätts organisation (såsom “riks” och “förbundsstyrelse”); proposition 2 som handlar om förbundsstyrelsens uppgifter; samt proposition 4 som berör utökad rösträtt för medlemmar.

Program

Program för stämman skickas ut tillsammans med riksstämmohandlingarna senast den 24 april. Här är preliminärt program:

Lördagen den 15 maj
09:30-10:00    Zoom-mötet öppnas, registrering i VoteIT
10:00-10:15     Välkommen till Djurens Rätts riksstämma 2021!
10:15-10:30     Genomgång av stämmans dagordning och upplägg
10:30-10:45     Isbrytare!
10:45-10:55      Paus
10:55-11:10       VoteIT och Zoom - så arbetar vi under stämman
11:10-12:00      Riksstämman inleds - Plenum - dagordningspunkterna 1-7
12:00–13:00    Lunch
13:00–13.40     Plenum - dagordningspunkterna 8-11
13:40-13:50      Paus
13:50-14:05      Genomgång inför utskottsförhandlingar
14:05-16:25      Utskottsförhandlingar - behandling av motioner och propositioner, samt pauser
16:25-16:40      Samling i helgrupp och avslut lördag

Söndagen den 16 maj
09:30-10:00    Zoom-mötet öppnas, registrering i VoteIT
10:00-10:15      Samling och genomgång av upplägg för dagen
10:15-10:45      Plenum - dagordningspunkterna 12-17
10:45-10:55      Paus
10:55-11:25       Forts. plenum - dagordningspunkterna 12-17
11:25-12:00       Plenumförhandlingar - dagordningspunkterna 18-21
12:00-13:00      Lunch
13:00-15:30      Forts. plenumförhandlingar - dagordningspunkterna 18-21, samt pauser
15:30                  Mötet avslutas
15:30-15:45       Riksstämman avslutas

Valberedningens förslag

Klicka här för att se valberedningens förslag till förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer 2021-2023.

Att lämna in en motion

I Djurens Rätt har alla medlemmar rätt att lämna in motioner till riksstämman. Detta gäller oavsett om kommunen som du tillhör är knuten till en lokalavdelning eller inte. Sista dag att lämna in motioner var den 15 mars.

Frågor?

Om du har frågor, kika då gärna i första hand bland Svar på vanliga frågor där vanliga frågor finns besvarade. Du är också välkommen att höra av dig med din fråga till [email protected] eller 08-555 914 38.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem