Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurskyddskontroller och anmälan om brott mot djur

Djurens Rätt arbetar för att djur i lagstiftningen ska ses som kännande varelser med individuella djurrättigheter. Djurskyddskontrollen är en mycket viktig del av allt djurskyddsarbete.

Djurens Rätt arbetar för att djur i lagstiftningen ska ses som kännande varelser med individuella djurrättigheter. Djurskyddskontrollen är en mycket viktig del av allt djurskyddsarbete. Djurens Rätt anser och har drivit på för att personer som omfattas av sekretesslagstiftningen ska ha rätt att anmäla då djur far illa. T.ex. att en socialarbetare kan kontakta länsstyrelsen om hen ser eller får till sin kännedom att ett djur vanvårdas. Det här gick igenom 2017 i och med den nya lagen "lex Maja".

Länsstyrelserna resursförbrukning är för landet som helhet årligen ungefär 200 årsarbetskrafter för djurskyddsverksamheten exklusive förprövning av djurstallar. Tidsredovisningen visar att knappt hälften av dessa resurser har använts för rent operativt kontrollarbete, läs rapporten här. Djurens Rätt har vid flertalet tillfällen lyft fram att länsstyrelserna behöver ökade resurser för att kunna säkerställa att djurskyddet i Sverige efterlevs.

Här hittar du information om hur du gör en anmälan om du vet att ett djur far illa.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem