Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Svensk djurskyddslagstiftning

I Sverige omfattas alla djur som hålls av människor av djurskyddslagen, men skyddsnivån i lagen är en avvägning mellan människans intressen att använda djur och djurs förmåga att känna smärta och lidande. Vilda djur omfattas inte av djurskyddslagens allmänna regler.

Djurens Rätt anser att den juridiska strukturen bör uppdateras. Djurskyddslagen med förordning och föreskrifter borde omfatta alla djur, även de vilda. Samtliga lagar som berör djur bör samlas i en djurbalk, liknande miljölagstiftningen.

I april 2019(1) trädde en ny djurskyddslag i kraft som ersatte den tidigare från 1988(2).

Några positiva nyheter med den nya djurskyddslagen var:

  • Ett efterlängtat förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus
  • Möjligt för bland annat personal inom hälso- och sjukvården att anmäla allvarliga djurskyddsproblem till djurskyddskontrollmyndigheterna och till polisen – Lex Maja
  • Ett uttryckligt förbud mot att överge katter och andra tamdjursarter
  • Ett tydliggörande om att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt och att beteendestörningar ska förebyggas

2022 skärptes lagstiftningen om brott mot djur. Bland annat infördes ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken och kontrollmyndigheternas skyldighet att åtalsanmäla brott som de upptäcker vid djurskyddskontrollerna förtydligades i djurskyddslagen.(3)

Utöver förändringar i lagstiftningen anser Djurens Rätt därför att det behövs en expertmyndighet för djurskydd med samlad kompetens och med uppgift är att se till att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Med nuvarande myndighetsstruktur, där en och samma myndighet ska verka för både lönsamhet och djurskydd riskerar djurskyddet att stå tillbaka för näringars inflytande och ekonomiska intressen.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem