Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån
Illustration av en hjort på en djur- och faunapassage över en väg, bilden symboliserar området samhällsbyggande och miljö från djurens perspektiv

Samhällsbyggande & miljö

Det mänskliga samhället är utformat för att passa människans behov. Detta är knappast förvånande, men ju mer världens befolkning växer, desto mer inkräktar vi på utrymmet och levnadsvillkoren för djuren vi delar jorden med.

När en ny väg ska dras, eller en ny industri planeras, görs ibland uppskattningar av hur djur i närområdet kommer att påverkas. Klimatförändringar och akut miljöförstöring drabbar oftast djuren först. Diskussionen brukar kretsa kring populationer, och särskilt om någon hotad art berörs. Men detta är inte samma sak som att ta hänsyn till djurindivider. När djur skadas, blir sjuka eller dör drabbar det kännande individer, och det gör lika ont oavsett om arten är hotad eller inte. Detta är utgångspunkten för Djurens Rätts arbete. I det här avsnittet tittar vi närmare på hur människans samhällsbyggande påverkar djuren.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem