Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Miljö

Klimatförändringen har redan påverkat djur genom dödliga sjukdomsutbrott.

Människan påverkar miljön på många sätt. Till exempel användning av kemikalier och utsläpp från fordon och industrier till mark, luft och vatten kan få allvarliga följder för djur.(1,2) Klimatförändringen har redan påverkat djur genom dödliga sjukdomsutbrott och ökad svårighet att hitta föda i en förändrad livsmiljö.(3,4) Dessa och liknande problem väntas bli värre i framtiden.(5, 6)

De vilda djurens hälsa i Sverige riskeras på grund av framförallt smittsamma sjukdomar orsakade av bakterier, virus och parasiter. Sjukdomar orsakade av förgiftningar, mänskliga aktiviteter och klimatförändringar är också värda att uppmärksamma.(7) Klimatförändringar med varmare väder kan medföra att smittöverförare såsom insekter, kvalster och andra värddjur kan förflytta sig närmare eller till Sverige och att bakterier förökar sig snabbare.(7)

Förutom den direkta skadan jakt påverkar djurindivider kan jakt även indirekt orsaka sjukdomar. I Sverige drabbas till exempel många fåglar av blyförgiftning orsakat av blyhagel.(7)

Källor

  1. Schantz S. L. & Widholm J. J. (2001) Cognitive Effects of Endocrine-Disrupting Chemicals in Animals. Environmental Health Perspectives 109: 1197–1206.
  2. Larsen J. L. et al. (2007) Trends in chronic marine oil pollution in Danish waters assessed using 22 years of beached bird surveys. Marine Pollution Bulletin 54: 1333–1340.
  3. Pounds J. A. et al. (2006) Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming. Nature 439: 161-167.
  4. Derocher A. E., Lunn N. J. & Stirling I. (2004) Polar Bears in a Warming Climate. Integrative and Comparative Biology 44(2): 163-176.
  5. Harvell C. D. et al. (2002) Climate Warming and Disease Risks for Terrestrial and Marine Biota. Science 296: 2158-2162.
  6. Thomas C. D. et al. (2004) Extinction risk from climate change. Nature 427: 145-148.
  7. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (2016) Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2015. SVA:s rapportserie 42 ISSN 1654-7098.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem