Hoppa till huvudinnehåll

Miljö

Klimatförändringen har redan påverkat djur genom dödliga sjukdomsutbrott.

Människan påverkar miljön på många sätt. Användning av kemikalier och utsläpp från fordon och industrier till mark, luft och vatten kan få allvarliga följder för djur (1,2). Klimatförändringen har redan påverkat djur genom dödliga sjukdomsutbrott (3) och ökad svårighet att hitta föda i en förändrad livsmiljö (4). Dessa och liknande problem väntas bli värre i framtiden (5, 6).

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) domineras hotbilden för de vilda djurens hälsa av smittsamma sjukdomar orsakade av bakterier, virus och parasiter (7). Sjukdomar orsakade av förgiftningar, mänskliga aktiviteter och klimatförändringar är också värda att uppmärksammas enligt SVA. Klimatförändringar med varmare väder kan medföra att smittöverförare (vektorer) såsom insekter, kvalster och andra värddjur kan förflytta sig närmare eller till Sverige (7). Även jakt kan indirekt orsaka sjukdomar hos djur. I Sverige drabbas många fåglar av blyförgiftning orsakat av blyhagel (7).

Källor

  1. Schantz, S. L. & Widholm, J. J. (2001) Cognitive Effects of Endocrine-Disrupting Chemicals in Animals. Environmental Health Perspectives 109: 1197–1206.
  2. Larsen, J. L. et al. (2007) Trends in chronic marine oil pollution in Danish waters assessed using 22 years of beached bird surveys. Marine Pollution Bulletin 54: 1333–1340.
  3. Pounds, J. A., et al. (2006) Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming. Nature 439: 161-167.
  4. Derocher A. E., Lunn N. J. & Stirling I. (2004) Polar Bears in a Warming Climate. Integrative and Comparative Biology 44(2): 163-176.
  5. Harvell, C. D., et al. (2002) Climate Warming and Disease Risks for Terrestrial and Marine Biota. Science 296: 2158-2162.
  6. Thomas, C. D., et al. (2004) Extinction risk from climate change. Nature 427: 145-148.
  7. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (2008) Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2007. Årsrapport från Viltsjukdomsövervakningsprogrammet vid SVA.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem