Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Städer och samhällen

Forskare beräknar att mellan en halv och en miljard fåglar dör genom att flyga in i fönster varje år bara i USA.

Varje dag kolliderar ett oräkneligt antal fåglar med strukturer som skapats av människor. Framför allt handlar det om fåglar som flyger in i fönster, men även elledningar, radiomaster, vindkraftverk och andra byggnader skördar många offer. Forskare beräknar att mellan en halv och en miljard fåglar dör genom att flyga in i fönster varje år bara i USA, det vill säga 15-30 fåglar i sekunden.(1) Det beräknas att för varje död fågel finns det också en skadad, men överlevande.(1) Under nätter med dåligt väder händer det att tusentals fåglar krockar med blinkande tele- eller radiomaster, då de lockas av ljuset. Det har hittats 5-10 000 döda fåglar nedanför sådana master efter en stormig natt.(2) Byggnader med stora glasytor blir allt vanligare, och antalet master och vindkraftverk ökar också snabbt.

Djur som gynnas av människans samhällsbyggande

Städer utgör speciella miljöer på olika sätt. Även om de är byggda för människor finns det mycket i städerna som även tilltalar andra djur, som ett varmare klimat och tillgång till boplatser och mat.(3) Många djur har särskilt anpassat sig till och frodas i städerna. Råttor, duvor, kajor, möss och fiskmåsar är exempel på arter som lever gott på människors avfall och hittar boplatser i byggnader.(3) Dessvärre är situationen inte enbart av godo för djuren: de riskerar att betraktas som "skadedjur" och dödas av människor. Skadeskjutningar, liksom fällor och gift, orsakar stort lidande.(4)

Det finns dock lösningar för att människor och djur som normalt betraktas som skadedjur ska kunna leva tillsammans i städer utan större konflikter. Vi kan minska antalet djur genom preventivmedel istället för jakt, och påverka djuren till att välja vissa boplatser genom att erbjuda det de vill ha på en specifik plats.(5) Ett exempel är att i städer anlägga särskilda duvmatningsplatser. De som vill mata duvor hänvisas till endast dessa skyddade platser, och samtidigt byts vissa av duvornas ägg ut mot plastägg för att begränsa fortplantningen. Det har visat sig vara både mer effektivt mot nedskräpning och andra störningar, och mindre brutalt än att döda duvorna.(5)

Källor

  1. Klem, D. Jr (2006) Glass: A Deadly Conservation Issue for Birds. Bird Observer, 34(2): 73-81.
  2. USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. A summary and comparison of bird mortality from anthropogenic causes with an emphasis on collisions. PSW-GTR-191: 1029-1042.
  3. Mörtberg, U. & Balfors, B. (2003) Landskapsekologisk planering i och kring tätorter. I"Vilda djur i stadsmiljö – Tillgång eller problem?"red. Mörtberg, U. & Balfors, B. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 142(21): 13–17.
  4. Mason, G. & Littin, K. E. (2003) The humaneness of rodent pest control. Animal Welfare 12: 1–37.
  5. Donaldson, S. & Kymlicka, W. (2011) Zoopolis: a political theory of animal rights, New York: Oxford University Press.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem