Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Vägar och järnvägar

Miljontals djur dödas varje år i kollisioner med fordon på svenska vägar.

Bland däggdjuren är de vanligaste trafikoffren harar, rådjur, grävlingar och ekorrar på mellan 20 000 till 70 000 individer per år.(2)

Det är bara kollisioner med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn som måste rapporteras till polisen i Sverige.(3) Antalet älgar som dödas i trafiken varje år motsvarar ca 6 000 individer.(1) Enligt det Nationella Viltolycksrådet dödades det under år 2016 också 12 vargar, 24 lodjur, 6 björnar, 2 järvar och 27 örnar på vägar och järnvägar.(1) Det skedde även 1172 olyckor i trafiken med ren.(1) Drygt 11 000 renar har dödats av tåg i Sverige under 2000-talet.(4)

Begränsar de vilda djurens livsutrymme

Väg- och järnvägsnätet påverkar djur på andra sätt också. När vägar byggs sker det på bekostnad av djurs livsutrymme. Vägarna blir som barriärer för många djur, vilket innebär att de områden som kvarstår splittras upp i mindre och isolerade delar.(5) Detta kallas fragmentering, och det gör det svårare för djuren att hitta en partner, begränsar deras frihet, samt innebär en ökad risk för trafikskador.

För att motverka den här effekten kan det byggas passager. Mellan åren 2006 och 2010 byggdes totalt 219 sådana "faunapassager" av Vägverket/Trafikverket, de flesta avsedda för uttrar men också några för groddjur.(6) Vissa kommuner har också satt ut varningsskyltar för grodor.(7) Enligt Trafikverket är dock Sverige betydligt sämre än många andra länder i Europa på att bygga viltpassager.(8)

Djur trivs inte heller i närheten av vägar och järnvägar. Antalet arter som uppehåller sig i närheten av en väg eller järnväg minskar med 28-36 procent för fåglar (inom 3,5 kilometers avstånd från en väg eller järnväg) och med 25-38 procent för däggdjur (inom 17 kilometer från en väg eller järnväg).(6) Avgaser från fordon bidrar dessutom till övergödning och till växthuseffekten.(5)

Hur du kan minska mängden olyckor

Animals Australia ger tips för att det ska bli färre djur som dör på vägarna.(9)

 • Var extra försiktig när du kör i gryning och skymning.
 • Kasta inte ut matrester i vägrenen. Det lockar djuren närmare vägarna.
 • Kör långsammare.
 • Om olyckan ändå sker:
  • Stanna, märk ut platsen och sätt upp en varningstriangel
  • Ring 112 och anmäl olyckan
  • Hämta hjälp om djuret fortfarande lever (viltrehabiliterare eller om det är illa: jägare)
  • Se till att flytta djuret från vägen om det är dött för att inte asätare ska bli påkörda

Källor

 1. Nationella Viltolycksrådet. www.viltolycka.se. Sidan besökt 2017-11-02.
 2. Seiler, S., Helldin, J-O. & Seiler, C. (2004) Road mortality in Swedish mammals: results of a drivers' questionnaire. Wildlife Biology 10(3): 225-233.
 3. Jaktförordning (1987:905), § 40
 4. Expressen (2014) Här ligger sårade renar och lider i flera timmar . Sidan besökt 2017-11-02.
 5. Seiler, A. & Folkeson, L. (2006) Habitat fragmentation due to transportation infrastructure. COST 341 national state-of-the-art report Sweden.
 6. Trafikverkets miljörapport 2010. Rapport publicerad 2011-03-11.
 7. Dagens Nyheter (2010) Uppsala satsar på grodöverfarter . Sidan besökt 2017-11-02.
 8. Trafikverkets miljörapport 2011. Rapport publicerad 2012-02-16.
 9. Animals Australia. Help reduce the road tulls - for animals! Sidan besökt 2018-01-10.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem