Hoppa till huvudinnehåll

Vind- och vattenkraftverk

Många fåglar, fladdermöss och fiskar skadas och dödas av vind- och vattenkraftverk.

Vindkraftverk

Många fåglar och fladdermöss skadas av vindkraftverk, något som leder till konflikter också inom naturvården. Det är inte bara det att fåglarna flyger in i kraftverken, precis som fåglar flyger in i andra människoskapade strukturer (läs mer om det under Städer och samhällen). Eftersom vindkraftsnurrorna rör på sig innebär de en mer aktiv fara. En fågel kan få en vinge avslagen och sedan släpa sig fram på marken, andra gånger klyvs fåglar genom kroppen (1).

Det har stor betydelse var snurrorna placeras. I vissa områden innebär de inget stort problem men i flyttfågelsträcks farleder kan de slå hårt, likaså om de är placerade nära häckande örnar, andra rovfåglar, svanar etc som är stora och tunga och inte manövrerar så snabbt (1).

Vattenkraftverk

Vattenkraftverk utgör en livsfara för fiskar. De sugs in i turbinerna och hackas sönder av bladen. Speciellt utsatta är fiskar av arter som vandrar, till exempel ålar och laxfiskar, och fiskar som är långa och smala.

 Eftersom ålar och laxar är allvarligt hotade har bland annat Havs- och vattenmyndigheten tagit initiativ till olika åtgärder som förbättrar fiskarnas chanser att komma förbi kraftverken och ut i havet. På vissa håll fångas fiskar in uppströms kraftverken för att sedan släppas ut nedanför dem. Infångandet och hanteringen innebär stress och risk för skador. I andra fall låter man fiskarna malas ner, men släpper ut andra fiskar av samma art nedanför kraftverken, och hoppas att de ska klara sig i det vilda. Detta kallas ”kompensationsodling”. Men det finns också lösningar som faktiskt gör att fiskar slipper skadas och dödas, nämligen att bygga säkra passager förbi kraftverken. Smalspaltiga galler med rätt lutning och flyktöppningar ökade till exempel ålöverlevnaden vid ett kraftverk i Ätran från runt 30 % till över 90 % (2).

Källor

  1. Arne Ohlsson, styrelseledamot i Skånes Ornitologiska Förening. Personligt meddelande.
  2. Ålens möjlighet till passage av kraftverk - En kunskapssammanställning för vattendrag prioriterade i den svenska ålförvaltningsplanen samt exempel från litteraturen. Elforsk rapport 12:37, maj 2012.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem