Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Stop Pandemics

75 % av de smittsamma sjukdomarna som drabbar människor kommer ursprungligen från djur. Covid-19 är bara ett exempel på det. I EU:s kommande strategier om biologisk mångfald och livsmedelsproduktion är det nödvändigt att en riktning sätts som minskar risken för framtida pandemier och som främjar djurvälfärd.

Reglering av handel med exotiska sällskapsdjur och en väg bort från industriell djurhållning behövs för att skydda hälsan hos människor och djur, samt deras välfärd och den biologiska mångfalden. I strategidokumenten om biologisk mångfald, "The Biodiversity Strategy to 2030”, och i strategin om livsmedelsproduktionen, ”Farm-to-Fork", som båda nu utarbetas som en del av programmet "European Green Deal”, ges en unik möjlighet för att ställa in en helt ny riktning för EU. Läs mer EU-strategierna här

Stop Pandemics

Gemensamt brev skickat till Europeiska kommissionen: "Stoppa pandemier – börja här"

Tillsammans med Eurogroup for Animals har Djurens Rätt skrivit ett öppet brev till EU-kommissionen och till Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson med förslag som måste finnas med i EU:s kommande strategier. 

– Även inom EU köps och säljs vilda djur på marknader, både legalt och illegalt. Samtidigt vet vi att livsmedelsproduktionens industriella djurhållning  i EU är en stor riskfaktor för smittspridning mellan djur, och senare till människor. Det måste regleras ytterligare med kommande strategier. Nu har vi delgett våra rekommendationer både för kommissionen och för vår egen regering, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt.

Som en del i den EU-omfattande kampanjen Stop Pandemics kommer Djurens Rätt uppvakta svenska EU-parlamentariker och uppmana dem att arbeta för att dessa rekommendationer och förslag införs.

Bland förslagen som måste finnas med i EU:s kommande strategier

  • Djurskydd måste göras till ett fokusområde i EU:s livsmedelssystem.
  • EU:s jordbrukspolitik måste gynna övergången till en mindre intensiv och storskalig djurhållning.
  • Stötta arbetet för att utveckla alternativa, växtbaserade proteinkällor genom stöd till forskare och lantbrukare som arbetar med detta.
  • Handel med s.k. exotiska djur måste regleras i EU och en positiv lista över vilka djur som får hållas som sällskapsdjur bör tas fram.
  • Striktare åtgärder eller förbud mot handel med utrotningshotade djur
  • Säkerställa att de EU-policys som påverkar den biologiska mångfalden positivt följs av medlemsländerna.
  • Finansiering av viltrehabiliterare över hela Europa. Dessa anläggningar spelar en kritisk roll i länders försök att stoppa handel med vilda djur och säkerställer välfärden för de djur som beslagtags av myndigheter.
  • EU:s ”Action Plan agains Wildlife Trafficking” måste ges tillräcklig finansiering.

Djurens Rätts verksamhet finansieras av gåvor och medlemskap. Med din hjälp kan vi informera allmänheten om djurens situation och skapa opinion. Vi kan påverka de som har makt att förändra.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem