Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Tidningar

Djurens Rätt ger ut två tidningar - Djurens Rätt (4 nr/år) och Rädda Djuren Klubbnytt (5 nr/år).

Tidningen Djurens Rätt är Djurens Rätts medlemstidning och Nordens största tidning om djurrätt och djurskydd. Tidningen har en upplaga på omkring 43 000 exemplar och kommer ut med fyra nummer per år. Tidningen har getts ut under samma namn sedan 1909 (första numret gavs ut 1902 under namnet Medlemsbladet). 

Här kan du läsa tidigare nummer av tidningen.

Tidningen ingår i samtliga medlemsavgifter förutom juniorer och familjemedlemmar - här kan du bli medlem och få tidningen.

Vill du ha tidningen i brevlådan utan att bli medlem, eller få tidningen till ditt företag, bibliotek eller organisation så kan du prenumerera för 200 kr/år. För att prenumerera sätter du in summan på plusgirokonto 90 10 87-7. Ange att det avser en prenumeration samt till vilken adress tidningen ska skickas.

Vill du ha tidningen före alla andra? Prenumerera på den digitalt! Djurens Rätt kan också beställas som taltidning. Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Rädda Djuren Klubbnytt är medlemstidningen för medlemmar upp till och med 13 år och har en upplaga på ca 6 000 exemplar. Tidningen har en egen webbplats på raddadjuren.se.

Kontakt

Du når tidningen via [email protected] eller Tidningen Djurens Rätt, Box 171 32, 104 62 Stockholm.

Materialet i tidningen publiceras även digitalt på webbplatsen. Återpublicering kan ske i bok eller annan trycksak - den som medverkar i tidningen med text eller bild anses medge detta inom arvodets ram. För obeställt material ansvaras ej.

Annonsering

Kontakta oss på [email protected].

Utgivning

Tidningen ges under år 2023 ut enligt följande:

  • Nummer 1: 10 mars 
  • Nummer 2: 20 juni 
  • Nummer 3: 22 september 
  • Nummer 4: 1 december 

Provexemplar

Här nedan kan du beställa ett kostnadsfritt provexemplar av tidningen.

För att kunna hjälpa dig med din beställning och informera dig om vårt arbete för djuren sparar vi de uppgifter du lämnar. Det gör vi enligt dataskyddsförordningen vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem