Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån
Trenden är buräggsfri!

Trenden är buräggsfri!

Allt fler företag runt om i världen antar policybeslut mot användningen av burägg i sina produkter och sin produktion. Oerhört glädjande tycker Djurens Rätt då miljontals hönor får ett bättre liv tack vare detta. Det är även glädjande för varje enskilt företag som tagit ett sådant beslut. De har inte bara tagit ställning för djuren utan även lyssnat på sina kunder och konsumenter som säger nej till burägg.

Siffror

Av de som köper ägg är det endast 1 % (!) som vill välja burägg när de går till butiken och handlar. 99 % väljer att köpa ägg från frigående hönor eller ekologiska/KRAV-ägg. Här är det lätt att räkna ut att 99 % inte önskar finna burägg i andra produkter som de köper heller.

7 av 10 tycker att äggproduktion inte ska få bedrivas om hönorna inte får gå ut. Med andra ord tycker en överväldigande majoritet av konsumenterna att det är ekologiskt/KRAV som är den bästa tillgängliga produktionsformen, detta då hönorna får tillgång till utomhusvistelse vilket innebär störst möjlighet för dem att utföra sitt naturliga beteende.

86 % anser att företag har ett ansvar att hålla en högre djurskyddsnivå än vad den lägstanivå som lagstiftningen innebär (Novus, december 2017).

Hur jobbar Djurens Rätt?

Djurens Rätt är en ideell organisation som bildades 1882. Idag har vi mer än 45 000 medlemmar och på fem år har medlemstillväxten varit 40 % vilket är en tydlig signal att de frågor vi arbetar med är viktiga för allmänheten. Förutom att samtala med företag så arbetar vi även med politiskt påverkansarbete och opinionsbildning.

Tack vare våra över 500 000 följare i sociala medier så når Djurens Rätt ut till närmare 2 miljoner personer på veckobasis, vilket gör att vi kan nå ut med pågående kampanjer och information på ett effektivt och direkt sätt.

Via våra lokalorganisationer bedriver Djurens Rätt verksamhet på många orter runtom i landet. Det är här flera hundra volontärer tar våra kampanjer direkt till allmänheten., liksom vår sommarturné som i samband med mer än 80 turnéstopp i Sommarsverige möter omkring 100 000 människor face-to-face.

Vill du och ditt företag också ta ställning för djuren?

Kontakta Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt, för mer information om hur vi tillsammans går vidare:  08-555 914 21 eller [email protected]

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem