Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån
Birkir Asgeirsson

Val 2018

Djurrättsfrågor är viktiga vid val av parti för nästan varannan väljare, enligt en undersökning som Djurens Rätt låtit Novus göra. På dessa sidor kommer du kunna ta del av Djurens Rätt granskningar, analyser och tips inför valet 2018 - tillsammans ger vi djuren en plats i politiken.

Vilket parti har bäst politik för djuren? Det är fråga som vi ofta får - och som vi med granskningar och analyser fram till valdagen kommer hjälpa dig att besvara.

Ytterligare läsning

Gör skillnad för djuren under valet 2018

Ett enkelt och effektivt sätt att påverka är att ställa frågor till partierna och politikerna om djurrätt och djurskydd. Du kan till exempel ställa frågor i valstugorna, i sociala medier och via mail.

Enligt en opinionsundersökning av Novus anger 41 procent av befolkningen att djurrättsfrågor är viktiga i valet av parti. Nästan varannan svensk anser alltså att partiernas djurpolitik är viktig när de går till valurnan. Om du aktivt ställer frågor visar du partierna och politikerna att djurfrågor är angelägna och engagerar väljarna. På detta sätt synliggör du djurfrågorna och djuren!

Djurens Rätt har tre huvudfrågor, som vi tycker är extra viktiga att lyfta fram gentemot politikerna i år. Ett tips är därför att ställa frågor om hur partierna ser på dessa tre frågor.

Avveckling av pälsdjursfarmning

Sveriges Veterinärförbund har genom åren slagit fast att minkar på pälsdjursfarmar inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden och att det medför ett stort lidande för djuren. Pälsdjursfarmning är redan helt eller delvis förbjudet i många andra europeiska länder. Sverige måste avveckla pälsdjursfarmning för att leva upp till djurskyddslagen.

Gör skillnad - anta vårt pälslöfte

Övergång till djurfri forskning

Djurfria forskningsmetoder skonar djur från lidande. Dessutom har de visat sig billigare och mer tillförlitliga än djurmodeller. Sverige behöver ta fram en nationell handlingsplan för utfasning av djurförsök. Mer forskningsmedel måste styras till utveckling av fler djurfria metoder.

Halverad köttkonsumtion till 2030

Av etiska skäl och hänsyn till klimatet bör Sverige satsa på att främja växtbaserade livsmedel och anta mål om att köttkonsumtionen ska halveras till 2030. Fler än 100 miljoner djur slaktas varje år bara i Sverige och matens klimatpåverkan kommer till 75 procent från kött- och mejerikonsumtion.

Tillsammans gör vi skillnad för djuren i valet 2018!

Noteringar

Djurens Rätt är en inkluderande, demokratisk och politiskt obunden antivåldsrörelse. Vi delar inte några värderingar med ideologier, partier och föreningar som kan förknippas med rasism, nazism, främlingsfientlighet eller andra extrema åsikter som strider mot Djurens Rätts värdegrund.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem