Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurens Rätts valmanifest - Åtgärder för en bättre framtid för djuren

Djurens Rätts förslag på frågor som partier bör prioritera för att skapa en bättre framtid för djuren.

En fördjupad text om frågorna kan du ta del av här

Sätt upp mål för en övergång till djurfri forskning

Styra forskningsmedel till utveckling och validering av djurfria metoder och satsa på att Sverige ska bli världsledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning.

Ta fram en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök, samt handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden.

Främja växtbaserad mat

Främja växtbaserade livsmedel genom satsningar på forskning, innovation och export inom växtbaserad livsmedelsproduktion.

Inrätta ett informationsprogram riktat till allmänhet och offentlig sektor om växtbaserad kost.

Ta fram en handlingsplan för hur köttkonsumtionen ska halveras till 2030.

Avveckla pälsdjursfarmning

Minkar ska ha rätt till naturligt beteende. Ett minimikrav för att djurskyddslagens paragraf om naturligt beteende ska uppfyllas är att minkar ska få leva i inhägnader med tillgång till simvatten.

Ge alla grisar, kycklingar och hönor rätt till utevistelse

Ge alla grisar rätt att böka och beta utomhus. Ge kycklingar och hönor rätt att picka, krafsa och beta utomhus.

Ställ krav i offentlig upphandling på att grisar, kycklingar och hönor har fått gå utomhus.

Förhindra hemlöshet bland katter

Inför obligatorisk ID-märkning och registrering av katter, samt krav på kastrering av katter som rör sig fritt utomhus, för att lösa problemet med hemlösa katter.

Inför en expertmyndighet för djurskydd

Inför en central expertmyndighet med samlad kompetens för djurskydd som har medborgarnas uppdrag att tillvarata djurens intressen av ett gott liv, och vars uppgift är att se till att djurskyddslagstiftningen efterlevs.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem