Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Partiernas löften inför kommande mandatperiod

Under våren skickades en enkät till riksdagspartierna om vilka djurfrågor partierna har för avsikt att driva under den kommande mandatperioden.

Denna sida har fokus på att redovisa vilket stöd de olika frågorna har. En sammanställning av resultatet finns här. Utgångspunkten för enkäten var Djurens Rätts 10-punktsprogram över de viktigaste politiska prioriteringarna i nuläget. Samtliga partier svarade på enkäten, och en översikt över svaren finns i figuren nedan. En sammanställning av enkätfrågorna som ingick finns här och de fullständiga svaren finns här (endast personuppgifter är maskerade).

Minskad användning av djurförsök (i form av ökade anslag för alternativ samt en handlingsplan för utfasning) och förbud mot hönsburar är de områden där flest partier har för avsikt att agera enligt enkätsvaren. För dessa frågor ser det nu ut att finnas stöd av en majoritet i riksdagen enligt nuvarande mandatfördelning. Hälften av partierna svarar att de har för avsikt att verka för minskad köttkonsumtion och jämlika konkurrensvillkor för växtbaserade produkter. Tre partier säger sig vilja verka för en avveckling av pälsdjursfarmning. Minst stöd har frågorna om inrättandet av en djurskyddsminister/en expertmyndighet för djurskydd och införandet av ett slutdatum för plågsamma bedövningsmetoder vid slakt. Den sistnämnda genererade flest vet ej-svar, sannolikt för att partierna inte riktigt vet hur problemet ska tacklas, och där har ett flertal partier lyft att de vill se mer forskning. 

Löften 

Kommer ert parti verka för:

1. Jämlika konkurrensvillkor mellan animaliska och växtbaserade produkter?
2. Minskad köttkonsumtion?
3. Att Sverige ska anta en handlingsplan för utfasning av djurförsök?
4. Ökade statliga anslag till utveckling av alternativa metoder till djurförsök?
5. Avveckling av pälsdjursfarmning?
6. Ett förbud mot att hålla hönor i burar?
7. Ett slutdatum för plågsamma bedövningsmetoder vid slakt?
8. Djurskyddsminister/expertmyndighet för djurskydd?

partigranskning placering

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem