Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Vilka partier har den bästa djurpolitiken?

Tabell över topplista partiranking

Inför riksdagsvalet 2022 har Djurens Rätt granskat riksdagspartiernas arbete och ställningstagande i djurfrågor. Här redovisas den samlade bedömningen av dessa två delar.

Granskningen består av två delar; löften inför kommande mandatperiod, i form av en enkätundersökning, och granskning av förd politik under mandatperioden 2018-2022. De två delarna av granskningen vägs samman till en ranking av partiernas djurpolitik. I toppen hittar vi Miljöpartiet, följt av Vänsterpartiet och sedan Liberalerna på tredje plats. Bottenplaceringen intas av Kristdemokraterna. Så här placerar sig partierna enligt Djurens Rätts granskning av deras djurpolitik:

Partierna placerade sig i tre ganska åtskilda kategorier poängmässigt, illustrerat här av trafikljusens färger. Miljöpartiet visade sig ha både mest ambitiösa planer inför den kommande perioden och den högsta poängen för förd politik. De får därtill ett hedersomnämnande för att de som enda riksdagsparti har ett djurpolitiskt program. Vänsterpartiet som kom på första plats vid Djurens Rätts granskning inför valet 2018 har nu alltså petats ner en placering, men har fortfarande avsevärt mycket mer poäng och fler ja-svar inför kommande period än övriga. 

Sedan kommer en mittkategori, där det är ganska jämnt i poängställning. Liberalerna hamnar högst av dessa, och det är här som löftena inför kommande period getts större tyngd än poängen för förd politik (motivet för detta finns mer utförligt beskrivet här). Liberalerna får en eloge för att de svängt i frågan om pälsdjursuppfödning och nu är för en avveckling. Efter Liberalerna hittar vi Sverigedemokraterna på fjärde plats, Moderaterna på femte och Socialdemokraterna på sjätte plats. 

På sjunde plats finns Centerpartiet, efter ett hopp nedåt i både antal löften inför kommande period och poäng för förd politik, och där största skillnaden ligger i ambitionsnivån inför kommande period. Sist på listan hamnar Kristdemokraterna. De har lagt mycket få förslag om förbättringar för djuren under mandatperioden, men däremot vid flera tillfällen verkat för försämringar, i form av slopad betesrätt för kor och avskaffande av förprövningen för stallar (vars syfte är att se till att stallarna uppfyller djurskyddskraven). De landade därför till och med på minus totalt sett på granskningen av förd politik. Kristdemokraternas ambitioner för framtiden går i samma linje: Kristdemokraterna anger inte att de har för avsikt att verka för ett enda av de åtta av Djurens Rätt identifierade viktigaste djurskyddsmålen för kommande mandatperiod.

Stöd Djurens Rätts arbete för alla behövande djur. Det är tack vare stöd från djurvänner som du som gör vi kan göra skillnad!

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem