Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Hitta djurvänliga riksdagskandidater

Djurens Rätt har undersökt hur djurvänliga kandidaterna till riksdagen är i landets alla delar, för den som vill personrösta i riksdagsvalet.

I riksdagsvalet den 11 september kan alla röstberättigade personer rösta på ett parti. Den som vill kan också personrösta på en av partiets kandidater. Du kan personrösta på kandidater som kandiderar till riksdagen från din valkrets.

Djurens Rätt har bjudit in riksdagspartierna till att låta de fem översta kandidaterna för varje riksdagsparti i respektive valkrets att svara på en enkät om deras intresse för att driva djurskyddsfrågor om de blir invalda i riksdagen. Kandidaterna fick svara på frågan "Kommer du som riksdagsledamot att arbeta för ett stärkt djurskydd?" Därtill kunde de kryssa i vilka av åtta av Djurens Rätts utvalda prioriterade frågor de kommer att ställa sig bakom om de blir valda. Mer information om hur undersökningen har genomförts hittar du längst ner på sidan.

Hitta djurvänliga riksdagskandidater - parti för parti

Här hittar du de djurvänliga kandidaterna i varje parti

Hitta djurvänliga riksdagskandidater i din valkrets

Här hittar du samma kandidater sorterade efter valkrets, så att du kan hitta dem som du kan rösta på. Notera att det i Västra Götaland, Skåne och Stockholm finns fler än en valkrets inom varje län. 

Så har undersökningen gjorts

Riksdagspartierna har bjudits in att låta de fem översta riksdagskandidaterna för varje riksdagsparti i respektive valkrets svara på en enkät om deras intresse för att driva djurskyddsfrågor om de blir invalda i riksdagen. De fick svara på frågan "Kommer du som riksdagsledamot att arbeta för ett stärkt djurskydd?" Därtill kunde de kryssa i vilka av åtta av Djurens Rätt utvalda prioriterade frågor de kommer att ställa sig bakom om de blir valda.

De åtta områdena kandidaterna har tillfrågats om är:

  1. Ökade statliga anslag till utveckling av alternativa metoder till djurförsök.
  2. Handlingsplan för utfasning av djurförsök.
  3. Ett slutdatum för när plågsamma bedövningsmetoder vid slakt inte längre får användas, som koldioxidbedövning av grisar och fiskar och elbadsbedövning av fjäderfä, samt satsningar på mer forskning om bättre bedövningsmetoder.
  4. Avveckling av pälsdjursfarmning.
  5. Förbud mot att hålla hönor i burar.
  6. Mer jämlika konkurrensvillkor mellan animaliska och växtbaserade produkter, exempelvis genom minskat stöd till animalieproduktion eller ökat stöd till växtbaserade livsmedel.
  7. Inrättandet av en expertmyndighet med prioriterat ansvar för djurskydd.
  8. Minskad köttkonsumtion.

Frågorna ovan är rangordnade i intresseordning för de svarande kandidaterna. De frågor som är högst upp i listan är de som haft störst intresse i undersökningen.

208 personer har besvarat enkäten, varav 203 kvalificerade sig som djurvänliga kandidater. Samtliga partier och valkretsar finns representerade bland svaren. Flest svar har inkommit från Miljöpartiets kandidater (65 svar), följt av Vänsterpartiets (52 svar). Lägst antal svar kommer från Socialdemokraterna (5 svar).

Mer information om hur valet fungerar finns hos Valmyndigheten.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem