Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Vad tycker ungdomsförbunden?

Samma frågor som ställdes till riksdagspartierna har Djurens Rätt även ställt till partiernas ungdomsförbund. Ungdomsförbunden vågar ofta vara mer progressiva och kan driva på för att moderpartierna ska ändra hållning i olika frågor. Genom att ta reda på hur det hade sett ut om ungdomsförbunden hade fått bestämma, kan vi förhoppningsvis få en försmak av vilken djurpolitik som kan väntas bli verklighet med den framtida generationens politiker.

Grön Ungdom säkrar in förstaplatsen genom att svara ja på åtta av Djurens Rätts åtta frågor, tätt följda av Ung Vänster som knep andraplatsen med sina sju ja-svar. Detta är i linje med granskningen av riksdagspartierna som lanserades i juni där Miljöpartiet och Vänsterpartiet utgjorde topp två. Övriga ungdomsförbund får dela på tredjeplatsen då både CUF, LUF, SSU och Ungsvenskarna svarade ja på hälften av frågorna. MUF och KDU avstod från att svara på Djurens Rätts enkät.

Majoritet av förbunden vill avveckla pälsdjursindustrin

Djurens Rätt kan glädjande konstatera att om ungdomsförbunden hade fått bestämma hade pälsfarmningen förpassats till historien. Likt sina moderpartier är det något Grön Ungdom och Ung Vänster skriver under på, men även SSU, Ungsvenskarna och CUF vill se en avveckling vilket inte är i linje med respektive moderparti. CUF är det senaste förbundet att ansluta då de så sent som i maj under deras förbundsstämma antog en ny skrivning om att ställa sig bakom en avveckling. För LUF är situationen den omvända då de till skillnad från Liberalerna, som sedan 2021 vill se ett förbud, ännu inte tagit ställning i frågan.

På frågan vilka ungdomsförbund som kommer verka för minskad köttkonsumtion och jämlika konkurrensvillkor mellan animaliska och växtbaserade livsmedel svarar samtliga ungdomsförbund ja på båda frågorna förutom ett. Ungsvenskarna svarade med två nej medan SSU, LUF, Grön Ungdom, CUF och Ung Vänster svarade ja på båda. Här kan riksdagspartierna med fördel låta sig inspireras.

En tredje fråga där ungdomsförbunden visar framfötterna är frågan om inrättandet av en djurskyddsminister och/eller expertmyndighet med ansvar för djurskydd. Där svarar Ung Vänster, Ungsvenskarna, Grön Ungdom och LUF att de tagit ställning för detta. Det är glädjande då detta är en viktig fråga för Djurens Rätt. Idag prioriteras ekonomiska intressen framför djurens bästa, något som en minister och/eller expertmyndighet skulle kunna ändra på.

Nedan följer frågorna som ställdes.

Kommer ert förbund verka för:

1. Jämlika konkurrensvillkor mellan animaliska och växtbaserade produkter?
2. Minskad köttkonsumtion?
3. Att Sverige ska anta en handlingsplan för utfasning av djurförsök?
4. Ökade statliga anslag till utveckling av alternativa metoder till djurförsök?
5. Avveckling av pälsdjursfarmning?
6. Ett förbud mot att hålla hönor i burar?
7. Ett slutdatum för plågsamma bedövningsmetoder vid slakt?
8. Djurskyddsminister/expertmyndighet för djurskydd?

Tabell över vad ungdomsförbunden svarat i Djurens Rätts enkät

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem