Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Vad tycker väljarna?

Djurens Rätt undersöker regelbundet opinionsläget gällande de frågor vi driver för djuren. Här sammanfattas hur väljarna ser på några av de viktigaste politiska prioriteringarna för djuren den kommande mandatperioden.

De prioriterade områdena som vi här redovisar väljarstödet för motsvarar de djurpolitiska områden som vi också frågat om riksdagspartierna kommer driva under den kommande perioden. Om inte annat anges kommer siffrorna från en undersökning genomförd av Novus i april 2022, på uppdrag av Djurens Rätt. 

Nära fem av tio (48 %) av kvinnorna tycker att djurskyddsfrågor är viktiga vid val av parti 2022. För befolkningen i stort är siffran 39 %.

Drygt sex av tio (63 %) anser att livsmedel av växtbaserat ursprung borde kunna få lika mycket skattefinansierat stöd som livsmedel av animaliskt ursprung. Läs mer här.

Drygt tre av fyra (76 %) tycker inte att det ska vara tillåtet att föda upp minkar för pälsproduktion. (Novus april 2021, på uppdrag av Djurens Rätt.)

Drygt åtta av tio (83 %) tycker att det borde vara förbjudet att hålla hönor inom äggproduktionen i burar utan någon möjlighet att röra sig fritt.

Nära tre av fyra (72 %) av vuxna i EU:s medlemsländer efterfrågar bindande målsättningar och slutdatum för utfasningen av djurtester (Savanta ComRes 2020, på uppdrag av Cruelty Free Europe). 

Nära 9 av 10 (89 %) av EUs medborgare tycker att djurvälfärd för fiskar vid slakt  är viktigt (Savanta ComRes 2018, på uppdrag av Eurogroup for Animals & Compassion in World Farming). Enligt EU-kommissionen finns det även ett tydligt stöd bland medborgarna för ett förbud mot elbadsbedövning av fjäderfän.

Stöd Djurens Rätts arbete för alla behövande djur. Det är tack vare stöd från djurvänner som du som gör vi kan göra skillnad!

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem