Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Nominera kandidater till förtroendeuppdrag

Valberedningen nominerar kandidater till Djurens Rätts riksstyrelse. Nu är nomineringsperioden till olika förtroendeuppdrag för Djurens Rätt öppen, nominera din kandidat nedan.

Nominering till förtroendeuppdrag i Djurens Rätt

Här nedan kan du nominera personer till olika förtroendeuppdrag inom Djurens Rätt. Observera att den som blir nominerad måste vara medlem i Djurens Rätt.

Riksstyrelsen har ansvar över de beslut som fattats på Djurens Rätts riksstämma. Riksstyrelsen arbetar med det strategiska arbetet att driva verksamheten mot att uppfylla målen och fattar beslut i övergripande och betydande frågor, samt säkerställer att arbetet görs inom ramarna för Djurens Rätts stadgar.

Verksamhetsrevisorer granskar de formella besluten som riksstyrelsen tar. Uppdraget innebär ingen ekonomisk granskning eller revision av organisationen.

Nomineringar som lämnas tas omhand av valberedningen. Svaren kommer inte att användas i något annat syfte och sprids inte vidare.

Djurens Rätts valberedning 2021-2023

Ledamöter: Alexandra Siredal, Magnus Gunnarsson och Samira Sjöbeck
Suppleanter: Love Hagström och Tobias Linné

Vid frågor, vänligen kontakta valberedningen via e-post [email protected]

Nominera din kandidat:

Jag som gör nomineringen
Person som nomineras
Namn
Nomineras till
Känner personen till nomineringen?

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem