Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Hur arbetar Djurens Rätt internationellt?

Djurens Rätt har sin medlemsbas i Sverige och det är också här det mesta arbetet sker. Därtill ingår Djurens Rätt i flera internationella samarbeten, för att effektivt kunna påverka till exempel EU-lagstiftning och internationella handelsavtal. 

Genom samarbete ökar också möjligheterna för att organisationer, kampanjer och projekt i olika länder ska nå sina mål. Här listas Djurens Rätts viktigaste samarbeten, men utöver dessa finns en rad informella samarbeten med organisationer runt om i världen.

Eurogroup for Animals är en paraplyorganisation med medlemsorganisationer i varje EU-medlemsland. Fokus ligger på att påverka politiker inom EU för att få till stånd ett bättre djurskydd. En stor del av den svenska djurskyddslagstiftningen grundar sig på direktiv och förordningar från EU.

Open Wing Alliance är en global koalition för en handel fri från ägg från hönor i bur. Open Wing Alliance har på kort tid påverkat stora globala kedjor som exempelvis Sodexo att införa en buräggsfri policy. 

Fur Free Alliance arbetar genom opinionsbildning för att öka medvetenheten hos allmänheten om de grymheter som pälsindustrin utsätter djur för. Det gemensamma programmet Fur Free Retailer Program syftar till att ge konsumenterna information om vilka butikskedjor som inte säljer päls. Läs mer om arbetet för pälsfri handel här.

World Federation for Animals grundades 2021 av Djurens Rätt och 17 andra djurätts- och djurskyddsorganisationer. Syftet är att samla intressorganisationer för djuren världen över och fokusera på viktiga politiska frågor som påverkar djur globalt, bl.a. genom påverkan gentemot FAO och andra FN-organ. Att djurskydd kommer med som ett av de globala hållbarhetsmålen är en uttalad målsättning.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem