Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Hur många vegetarianer/veganer finns det i sverige?

Välkommen hit! Nedan hittar du information om hur många svenskar som väljer vego. Men först: just nu går det att se reklam om kycklingköttets positiva klimatpåverkan runt om i landet. Och det stämmer att kycklingkött genererar en mindre mängd utsläpp än de flesta andra typer av kött.

Men jämfört med vego så är kycklingköttet fortfarande en miljöbov, det glömmer reklamen att berätta. Faktum är att kycklingkött fortfarande står för upp till 10 gånger mer (!) utsläpp än motsvarande växtbaserade alternativ.

Så vill du göra något bra för klimat på riktigt är det fortfarande bäst att välja vego.

Livsmedels klimatpåverkan

Var tionde svensk är vegetarian/äter vego

Under mars 2014 genomförde Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt en undersökning gällande vegetarisk mat bland allmänheten. Totalt genomfördes under perioden 25 februari – 5 mars 1.000 telefonintervjuer med personer från 15 år och uppåt.

I undersökningen uppgav 4 % att de var veganer och 6% att de var vegetarianer. När samma undersökning genomfördes för fem år sedan uppgav 2 % att de var veganer och 4 % att de var vegetarianer.

Vanligast är det att vara vegetarian eller vegan i Skåne (15%) och i Storstockholmsområdet (11 %). Det är också i dessa regioner vi ser den största ökningen de senaste fem åren.

Andelen vegetarianer och veganer är 10 % både bland kvinnor och män. 8 % av kvinnorna uppgav att de är vegetarianer och 2% att de är veganer. Bland männen uppgav däremot 4% att de är vegetarianer och hela 6 % att de är veganer. Åldermässigt befinner sig den största delen vegetarianer och veganer bland 15-24 åringar (17%). Siffran ligger på 10% för 25-49-åringarna, på 8% för 50-64-åringarna och 6% för de som är 65 år och äldre. Det är något fler veganer bland 50-64-åringarna (5%) än vad det är i gruppen 25-49 år (4%).

Att vara vegetarian och vegan skiljer sig inte nämnvärt mellan olika bostadsområden. I Storstadsområden ligger den totala vegosiffran på 11%, i övriga stadsområden på 9% samt övriga landet på 10%. När undersökningen gjordes 2009 låg procenten också på 10% gällande övriga landet, men den var lägre i storstadsområden (6%) och övriga stadsområden (5%).

De personer som angav i undersökningen att de inte var veganer eller vegetarianer, fick frågan om intresset att välja vegetarisk mat har ökat eller minskat de senaste 12 månaderna. Av de tillfrågade svarade 37% att det hade ökat mycket eller något (jämfört med 26% för 2009) och för bara 4% har intresset minskat. Intresset har ökat betydligt mer bland kvinnor (44%) än bland män (30%), men har förändrats ungefär lika mycket i de olika åldersgrupperna. Vegomatintresset har ökat betydligt mer i storstäderna (45%) jämfört med för landsbygden (29%).

Flera skäl att välja vegetarisk mat

De som inte var vegetarianer eller veganer fick också frågan om vilka av en rad olika skäl som de trodde skulle kunna påverka dem att i större utsträckning äta vegetarisk mat i framtiden:

Av hänsyn till djuren. 21% angav ett mycket starkt argument, 28% angav ett ganska starkt argument men för 15 % var det inget argument alls. 2009 svarade 14% att det var ett starkt argument, 26% att det var ett ganska starkt argument och 27% att det inte var något argument alls. Bland de som idag svarade att hänsyn till djuren är ett "mycket starkt argument" var 27% kvinnor och 14% män (jämfört med 2009 då det var 16% kvinnor och 12% män). Siffran ligger på 31% för unga mellan 15-24 år (en ökning från 19% 2009), för gruppen 25-49 år var siffran 20% (jämfört med 14% 2009), 21% för gruppen 50-64 år (jämfört med 14% för 2009) samt även en ökning bland 65 år och äldre på 16% idag (jämfört med 9% 2009). Du kan läsa mer om djuren i livsmedelsindustrin här.

Att vegetarisk mat skulle anses vara hälsosammare än annan mat. 16% angav ett mycket starkt argument (13% för 2009), 37% angav ett ganska starkt argument men för 11 % var det inget argument alls.

Att vegetarisk mat skulle anses ha lägre miljöpåverkan än annan mat. 19% angav ett mycket starkt argument (9% för 2009), 37% angav ett ganska starkt argument men för 13 % var det inget argument alls.

Att vegetarisk mat skulle bli billigare. 15% angav ett mycket starkt argument (likadan procentsats som 2009), 26% angav ett ganska starkt argument men för 20 % var det inget argument alls.

Att det vore lättare att hitta bra vegetariska produkter i affären eller på restauranger. 12% angav detta som ett mycket starkt argument (8% för 2009), 30% angav ett ganska starkt argument men för 17 % var det inget argument alls (27% för 2009)

Slutsatser

Var tionde svensk benämner sig som vegan eller vegetarian. Undersökningen visar att intresset för vegansk och vegetarisk mat ökar i Sverige. Argumentet att välja vegetarisk mat med hänsyn till djuren har glädjande ökat sedan 2009. Fortfarande är miljöskäl det starkaste argumentet.

Fler människor idag än 2009 skulle överväga att välja vegetarisk mat om det vore lättare att hitta i butiker och på restauranger. Detta skäl, samt miljöaspekten och hänsyn till djuren är argument som biter bättre på kvinnor än män. Detsamma gäller de yngre, men bland dem spelar även priset en större roll.

Om du vill veta mer om Djurens Rätts arbete för djuren - klicka här.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem