Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Icke-djurtestat

Vissa av de anslutna företagen har försäljning i Kina, hur kan de vara godkända, Kina har väl krav på att djurtesta kosmetika?

Djurtestkravet i Kina har lättnat, sedan 2014 kan företag som har hela eller delar av sin produktion inom landet använda alternativa metoder eller visa underlag från tidigare djurtester. Det är också möjligt för konsumenter att handla via nätet och frakta hem produkter från utlandet utan att dessa behöver djurtestas.

Länk till svaret

Vad betyder…?

"Slutprodukten är inte testad på djur"

Den färdiga blandningen/produkten är inte djurtestad. Detta säger dock ingenting om de ingående råvarorna/ingredienserna som kan vara djurtestade.

Allergitester

Dessa kan göras på både människor och djur. Vanligast är dock att djur används.

Kliniskt/dermatologiskt testad

Detta innebär att produkten testats på människor. Man har undersökt huruvida produkten innehåller skadliga bakterier eller ej. Dessa tester görs inte på djur. Bakteriologiska undersökningar ersätter dock inte allergitester och tester som undersöker hud- och ögonirritation. Produkterna kan därför ha testats på djur för att undersöka allergi- och irritationsrisk.

Det bör också nämnas att de tester som utförs på människor inte kan jämföras med de som görs på djur. Människor som är med i försök deltar frivilligt, de får upplysningar om vad som kommer att hända, och de har hela tiden möjlighet att säga ifrån. I djurtester kan djuren utsättas för svårt lidande.

Vill du veta mer om hur du är en djurvänlig konsument klicka här.

Vill du veta mer om Djurens Rätts arbete klicka här.

Länk till svaret

Är det ett krav i Leaping Bunny att produkterna ska vara vegetariska eller veganska?

Nej, det är det inte. Därför tillhandahåller Djurens Rätt märkningen I'M VEGAN som både täcker en policy mot djurförsök och att inga animaliska råvaror förekommer. Många produkter från övriga företag kan vara växtbaserade eller syntetiska, fråga företagen direkt om detta för att få aktuell information.

Länk till svaret

Företaget/expediten säger att "Alla råvaror är djurtestade, så de företag som säger att de inte använder djurtestade råvaror ljuger". Vad säger ni om det?

Inget företag kan garantera att de ingredienser de använder i sina produkter aldrig någonsin har testats på djur av någon. De flesta av de råvaror som vi använder i mat, smink, hudvård och rengöringsprodukter har djurtestats vid åtminstone något tillfälle. Oftast sker djurtesterna när råvarorna är nya, men upprepade tester av gamla råvaror kan också förekomma.

Djurtester som redan utförts går inte att göras ogjorda. Hela systemet med en garanti för att inga djurtester förekommer, syftar till att hindra djurtester av produkter nu och i framtiden. När fler och fler företag vägrar köpa djurtestade råvaror, sätts allt större press på råvaruleverantörerna att sluta djurtesta.

Ett företag kan alltså inte garantera att råvarorna de använder aldrig har djurtestats. Men de kan garantera att inga djurtester förekommer inom den egna leverantörskedjan. 

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem