Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Icke-djurtestat

Alla djurtester är väl förbjudna inom EU?

I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade produkter i EU, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock annan lagstiftning som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö.

För att vara säker på att produkterna är djurvänliga rekommenderas därför att handla enligt vår lista över företag som inte testar på djur. Detta eftersom undantagen för vissa tester finns, och som konsument är det omöjligt att veta vilka produkter som har testats på djur.

För hushållsprodukter finns det ännu inga särskilda restriktioner vad gäller djurförsök.

Länk till svaret

Vissa av de anslutna företagen har försäljning i Kina, hur kan de vara godkända, Kina har väl krav på att djurtesta kosmetika?

Djurtestkravet i Kina har lättnat, sedan 2014 kan företag som har hela eller delar av sin produktion inom landet använda alternativa metoder eller visa underlag från tidigare djurtester. Det är också möjligt för konsumenter att handla via nätet och frakta hem produkter från utlandet utan att dessa behöver djurtestas.

Länk till svaret

Den amerikanska organisationen PETA har en lista över godkända företag som skiljer sig från er. Varför är fler företag med på deras lista?

PETA har lägre krav på sina företag än Humane Cosmetic Standard. Företagen på PETA:s lista har antingen undertecknat PETA:s "Statement of assurance" eller lämnat ett egenskrivet ställningstagande där de intygar att de inte djurtestar själva eller uppdrar åt någon att djurtesta slutprodukter, ingredienser eller blandningar och att de inte ska göra det i framtiden. PETA förlitar sig på att företagen håller vad de lovat, men det finns ingen kontroll av detta.

De företag som är anslutna till Humane Cosmetic Standard måste införa ett slutdatum för djurtester (fixed cut-off date), de måste införa ett system för leverantörsövervakning för att säkerställa att beståndsdelar och produkter uppfyller Standardens kriterier. Dessutom sker en oberoende revision av företaget var tredje år.

Länk till svaret

Vad betyder…?

"Slutprodukten är inte testad på djur"

Den färdiga blandningen/produkten är inte djurtestad. Detta säger dock ingenting om de ingående råvarorna/ingredienserna som kan vara djurtestade.

Allergitester

Dessa kan göras på både människor och djur. Vanligast är dock att djur används.

Kliniskt/dermatologiskt testad

Detta innebär att produkten testats på människor. Man har undersökt huruvida produkten innehåller skadliga bakterier eller ej. Dessa tester görs inte på djur. Bakteriologiska undersökningar ersätter dock inte allergitester och tester som undersöker hud- och ögonirritation. Produkterna kan därför ha testats på djur för att undersöka allergi- och irritationsrisk.

Det bör också nämnas att de tester som utförs på människor inte kan jämföras med de som görs på djur. Människor som är med i försök deltar frivilligt, de får upplysningar om vad som kommer att hända, och de har hela tiden möjlighet att säga ifrån. I djurtester kan djuren utsättas för svårt lidande.

Länk till svaret

Är det ett krav i Standarden att produkterna ska vara vegetariska eller veganska?

Nej, det är det inte. Vi har dock markerat de företag (se söklistan) som har en vegansk policy.  Många andra produkter från övriga företag kan vara veganska, fråga företagen direkt om detta för att få aktuell information eftersom ingredienser ofta förändras.

Länk till svaret

Vilka märken utomlands är godkända?

Här på Icke djurtestat listar vi bara de märken vi vet finns på den svenska marknaden samt märken som kan köpas online och levereras till Sverige. På våra systerorganisationers hemsidor hittar du fler godkända märken:

www.gocrueltyfree.org
Storbritannien och BUAVs (British Union for the Abolition of Vivisection) hemsida för icke-djurtestat

www.leapingbunny.org
USAs och CCICs (Coalition for Consumer Information on Cosmetics) hemsida för icke-djurtestat

Länk till svaret

Företaget/expediten säger att "Alla råvaror är djurtestade, så de företag som säger att de inte använder djurtestade råvaror ljuger". Vad säger ni om det?

Inget företag kan garantera att de ingredienser de använder i sina produkter aldrig någonsin har testats på djur av någon. De flesta av de råvaror som vi använder i mat, smink, hudvård och rengöringsprodukter har djurtestats vid åtminstone något tillfälle. Oftast sker djurtesterna när råvarorna är nya, men upprepade tester av gamla råvaror kan också förekomma.

Djurtester som redan utförts går inte att göras ogjorda. Hela systemet med en garanti för att inga djurtester förekommer, syftar till att hindra djurtester av kosmetikaråvaror nu och i framtiden. Företagen på vår lista måste sätta ett slutdatum (fixed cut-off date) och efter det datumet ska de helt enkelt inte köpa några råvaror som djurtestats. När fler och fler företag vägrar köpa djurtestade råvaror, sätts allt större press på råvaruleverantörerna att sluta djurtesta.

Ett företag kan alltså inte garantera att råvarorna de använder aldrig har djurtestats. Men de kan garantera att inga djurtester förekommer inom den egna leverantörskedjan. De märken som är godkända enligt den internationella standarden för "icke djurtestat" har ett fungerande kontrollsystem för att försäkra sig om att råvaruleverantörerna inte djurtestar.

Länk till svaret

Kosmetikaföretaget jag har kontaktat säger att de inte testar på djur. Varför är de inte med på er lista?

Det kan finnas flera orsaker:

  • Ett företag kan mycket väl säga att inga djurtester förekommer inom deras företag, och ändå köpa råvaror från ett företag som djurtestar. De kanske inte ställer några krav på sina leverantörer eller ens tar reda på hur råvarorna har testats. För att bli godkända enligt Humane Cosmetics Standard måste företagen kunna garantera att det inte förekommit djurtester i något led av produktionen.
  • Företaget vet själva att de inte djurtestar men tycker kanske inte att det är värt besväret att fylla i den information som krävs för att bli godkänd. Djurens Rätt kontaktar många företag och frågar dem om de vill ansluta sig till Standarden, en del hör helt enkelt inte av sig.
  • Djurens Rätt kanske helt enkelt inte känner till företaget och därför har vi inte kontaktat dem. Hör gärna av dig direkt till företaget och fråga dem om de är intresserade av att ansluta sig till Humane Cosmetics Standard. Det är bara för dem att kontakta oss så skickar vi information om hur de går tillväga. Notera att Djurens Rätt bara kan godkänna svenska företag, men vi ber gärna våra systerorganisationer utomlands att kontakta företagen med likvärdig information.
Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem