Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Icke-djurtestat

Alla djurtester är väl förbjudna inom EU?

I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade kosmetika produkter i EU, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock undantag, den största är för en annan lagstiftning (REACH) som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö.

För att vara säker på att produkterna är djurvänliga rekommenderas därför att handla enligt vår lista över företag som inte testar på djur. Detta eftersom undantagen för vissa tester finns, och som konsument är det omöjligt att veta vilka produkter som har testats på djur.

För hushållsprodukter finns det ännu inga särskilda restriktioner vad gäller djurförsök.

Länk till svaret

Vissa av de anslutna företagen har försäljning i Kina, hur kan de vara godkända, Kina har väl krav på att djurtesta kosmetika?

Djurtestkravet i Kina har lättnat, sedan 2014 kan företag som har hela eller delar av sin produktion inom landet använda alternativa metoder eller visa underlag från tidigare djurtester. Det är också möjligt för konsumenter att handla via nätet och frakta hem produkter från utlandet utan att dessa behöver djurtestas.

Länk till svaret

Den amerikanska organisationen PETA har en lista över godkända företag som skiljer sig från er. Varför är fler företag med på deras lista?

PETA har andra krav på sina företag än I'M VEGAN eller Humane Cosmetic Standard (Leaping Bunny). Företagen på PETA:s lista har antingen undertecknat PETA:s "Statement of assurance" eller lämnat ett egenskrivet ställningstagande där de intygar att de inte djurtestar själva eller uppdrar åt någon att djurtesta slutprodukter, ingredienser eller blandningar och att de inte ska göra det i framtiden. PETA förlitar sig på att företagen håller vad de lovat, men det finns ingen kontroll av detta.

De företag som är anslutna till I'M VEGAN eller Humane Cosmetic Standard genomgår en tredjepartskontroll var tredje år och måste införa ett system för leverantörsövervakning för att säkerställa att beståndsdelar och produkter uppfyller standardens kriterier. 

Länk till svaret

Vad betyder…?

"Slutprodukten är inte testad på djur"

Den färdiga blandningen/produkten är inte djurtestad. Detta säger dock ingenting om de ingående råvarorna/ingredienserna som kan vara djurtestade.

Allergitester

Dessa kan göras på både människor och djur. Vanligast är dock att djur används.

Kliniskt/dermatologiskt testad

Detta innebär att produkten testats på människor. Man har undersökt huruvida produkten innehåller skadliga bakterier eller ej. Dessa tester görs inte på djur. Bakteriologiska undersökningar ersätter dock inte allergitester och tester som undersöker hud- och ögonirritation. Produkterna kan därför ha testats på djur för att undersöka allergi- och irritationsrisk.

Det bör också nämnas att de tester som utförs på människor inte kan jämföras med de som görs på djur. Människor som är med i försök deltar frivilligt, de får upplysningar om vad som kommer att hända, och de har hela tiden möjlighet att säga ifrån. I djurtester kan djuren utsättas för svårt lidande.

Länk till svaret

Är det ett krav i Leaping Bunny att produkterna ska vara vegetariska eller veganska?

Nej, det är det inte. Därför tillhandahåller Djurens Rätt märkningen I'M VEGAN som både täcker en policy mot djurförsök och att inga animaliska råvaror förekommer. Många  produkter från övriga företag kan vara växtbaserade eller syntetiska, fråga företagen direkt om detta för att få aktuell information.

Länk till svaret

Vilka märken utomlands är godkända?

Här på Icke djurtestat listar vi bara de märken vi vet finns på den svenska marknaden samt märken som kan köpas online och levereras till Sverige. På våra systerorganisationers hemsidor hittar du fler godkända märken:

www.gocrueltyfree.org
Storbritannien och BUAVs (British Union for the Abolition of Vivisection) hemsida för icke-djurtestat

www.leapingbunny.org
USAs och CCICs (Coalition for Consumer Information on Cosmetics) hemsida för icke-djurtestat

Länk till svaret

Företaget/expediten säger att "Alla råvaror är djurtestade, så de företag som säger att de inte använder djurtestade råvaror ljuger". Vad säger ni om det?

Inget företag kan garantera att de ingredienser de använder i sina produkter aldrig någonsin har testats på djur av någon. De flesta av de råvaror som vi använder i mat, smink, hudvård och rengöringsprodukter har djurtestats vid åtminstone något tillfälle. Oftast sker djurtesterna när råvarorna är nya, men upprepade tester av gamla råvaror kan också förekomma.

Djurtester som redan utförts går inte att göras ogjorda. Hela systemet med en garanti för att inga djurtester förekommer, syftar till att hindra djurtester av produkter nu och i framtiden. När fler och fler företag vägrar köpa djurtestade råvaror, sätts allt större press på råvaruleverantörerna att sluta djurtesta.

Ett företag kan alltså inte garantera att råvarorna de använder aldrig har djurtestats. Men de kan garantera att inga djurtester förekommer inom den egna leverantörskedjan. 

Länk till svaret

Kosmetikaföretaget jag har kontaktat säger att de inte testar på djur. Varför är de inte med på er lista?

Det kan finnas flera orsaker:

  • Företaget vet själva att de inte djurtestar men tycker inte att det är något de behöver kommunicera med konsumenter.
  • Ett företag kan mycket väl säga att inga djurtester förekommer inom deras företag, och ändå köpa råvaror från ett företag som djurtestar. De kanske inte ställer några krav på sina leverantörer eller känner till hur råvarorna har testats. För att bli godkända enligt I'M VEGAN eller Humane Cosmetics Standard (Leaping Bunny) måste företagen kunna garantera att det inte förekommit djurtester i något led av produktionen.
  • Båda märkningarna har en licenskostnad eftersom det kräver ganska många timmar av administrativt arbete att gå igenom alla ingredienser och intyg, samt att ha uppföljning med företag och leverantörer. Djurens Rätt, som ansvarar för I'M VEGAN, genomför en revision med hjälp av en tredje part som givetvis också tar betalt för att kontrollera att företagen håller det de lovar.
Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem