Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Pälsfri handel

Varför är inte alla pälsfria företag med på listan?

Eftersom vi är anslutna till Fur Free Alliance arbetar vi bara med det internationella programmet Fur Free Retailer Program. Vi blir naturligtvis väldigt glada för alla företag som är pälsfria och som antar en pälsfri policy. Vi anser dock att det ger mer tyngd och framförallt säkerhet mot konsumenterna om företagen skriver under det internationella avtalet, som förhoppningsvis är svårare att bryta än en egen policy. Därför rekommenderar vi endast de företag som anslutit sig till Pälsfria listan.

Länk till svaret

Gäller överenskommelsen för företag bara kläder?

Nej, den gäller för alla typer av produkter. Företaget förbinder sig att inte sälja några produkter alls med päls. Alltså ingår förutom klädesplagg även väskor, mössor, vantar, halsdukar, andra accessoarer likväl som andra typer av varor t ex smycken, smink- och rakborstar.

Länk till svaret

Är det bara butikskedjan i Sverige som är godkänd eller hur fungerar det?

Butikskedjor som finns i flera länder har kontakt med organisationen och signerar avtalet i det land där företaget har sitt huvudkontor. Policyn måste gälla samtliga butiker i samtliga länder. T ex är ett företag som H&M godkänt i Sverige av Djurens Rätt, men alla deras butiker världen över är godkända och följer samma policy.

Länk till svaret

Vad innebär "päls" i Fur Free Retailer Program?

Päls avser i Fur Free Retailer Program all form av djurhud som kommer från djur som fötts upp eller jagats och dödats med det huvudsakliga syftet för sin päls. T ex minkar, rävar, kaniner, mårdhundar, mårdar, chinchillor, prärievarg, sobel och bisamråttor.

Följande betraktas alltid som päls av djuretiska och/eller djurskyddsskäl:

  • Päls från karakul-lamm (persianpäls).
  • Päls från kanin.
  • Päls från hund och katt.
  • Päls från säl.
  • Päls från mård.

Päls inkluderar inte

  • Skinn, med eller utan hår, där djuret fötts upp och dödats i första hand för köttet. Exempel: skinn från nötkreatur, älg, häst, hjort, får, get och ren.
  • Material klippt, rakat eller kammat från levande djur. Exempel: ull, angora, kashmir.
  • Syntetiska material som efterliknar päls.

I en del fall är det svårt att avgöra vad som räknas som päls och inte. Regeln att päls betyder djur som föds upp enbart för sin päls är överordnad. Men det finns gränsfall; till exempel föds vissa sorters kaniner upp både för köttet och för pälsen. Flera vilda djur, till exempel prärievarg, bäver och tvättbjörn jagas ibland för andra orsaker än för sin päls, men även pälsen är ekonomiskt värdefull och används. För vissa djurslag, t ex mård, är uppfödnings- och jaktmetoderna oklara eller varierar mellan olika länder, djurets skinn och hår räknas därför som päls för säkerhets skull.

Det är alla typer av produkter som företaget kan tänkas sälja, som innehåller päls till någon del, som ingår i pälsfri handel-avtalet. 

Länk till svaret

Får företagen på listan sälja skinnkläder och andra varor med läder?

Ja, det får de. Anledningen till detta är att det är ett för stort steg att få butikerna att sluta sälja även skinn. Det är naturligtvis Djurens Rätts önskan och mål att få bort alla typer av animaliska produkter, men vi är övertygade att det är lättare att ta ett steg i taget i just detta fall. Därför har vi valt i arbetet med Pälsfria listan att fokusera på de djur som föds upp och slaktas, eller jagas, enbart för sin päls. Pälsfria listan innebär alltså inte att företagen har antagit en allmän djurrättspolicy, och täcker således inte heller andra produkter från djur som t. ex. dun eller ull.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem