Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Riksstämma 2021

Vad är VoteIT?

VoteIT är en digital mötesplattform som kommer att användas på Djurens Rätts riksstämma 2021. I VoteIT kan du som mötesdeltagare bland annat läsa och diskutera propositioner och motioner innan stämman startar, samt under mötets gång rösta i programmet, vilket kan öka möjligheten för fler att göra sin röst hörd. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT. VoteIT har vuxit fram genom ett unikt samarbete mellan ett tjugotal olika organisationer runt om i Sverige. Systemet används idag av många små och stora organisationer för att hålla årsmöten, styrelsemöten, beredningsprocesser och mycket annat. VoteIT har använts av exempelvis Miljöpartiet och RFSL vid deras kongresser, samt användes under Djurens Rätts riksstämma 2019. På www.voteit.se kan du läsa mer om själva systemet om du är nyfiken.

Mer information om hur VoteIT används på Djurens Rätts riksstämma kommer att skickas till dig som är anmäld. Detta skickas till dig senast den 24 april tillsammans med andra riksstämmohandlingar.

 

Länk till svaret

Kostar det något att delta?

Nej, det är gratis att delta på riksstämman.

Länk till svaret

Jag blev precis medlem, har jag rösträtt?

Nej, du kan dock ha yttrande- och förslagsrätt beroende på när du blev medlem. Yttrande- och förslagsrätt har enligt Djurens Rätts stadgar varje medlem som varit medlem i Djurens Rätt sedan åtminstone två veckor föregående stämman, samt revisorer och verksamhetsrevisorer.

Mer information om rösträtt på Djurens Rätts riksstämma: Enligt stadgarna är det ombud (eller vid förhinder för ombud dess ersättare) och ledamöter i förbundsstyrelsen som har rösträtt på riksstämman (i ärenden som avser fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt vid personval har ej förbundsstyrelsens ledamöter eller suppleanter rösträtt). Ombuden väljs på lokalorganisationernas årsmöten under februari månad och de som väljs ska då ha varit medlemmar i Djurens Rätt sedan innan årsskiftet och medlemmar i aktuell lokalorganisation sedan minst två veckor tillbaka.

Länk till svaret

Får jag delta tillsammans med en ickemedlem?

Tyvärr inte. Djurens Rätt har många sammanhang som är öppna för allmänheten men riksstämman är till för våra medlemmar. Eftersom medlemmar har yttranderätt på stämman försvåras den demokratiska processen om ickemedlemmar deltar. Det går dock att bli medlem under stämmans gång (eller tidigare förstås!).

Länk till svaret

Går det bra att delta en dag under riksstämman?

Om du blivit vald till ombud för din lokalorganisation är det förstås bra om du kan närvara alla dagar för att representera medlemmarna på bästa sätt. Om ni kan lösa det så att ersättare träder in istället för den dag du inte närvarar är det bra. Enligt Djurens Rätts stadgar ska ombuden, om de inte kan närvara, så fort som möjligt meddela ersättare som har blivit vald och se till att de får kallelse till stämman och andra relevanta handlingar. Om ett ombud är på plats (digitalt) på riksstämman men behöver avvika i förtid ska den meddela det till [email protected] så att vi vet hur många på plats som kan rösta och om plats finns tillgänglig för ersättare.

Om du inte deltar som ombud utan övrig besökare kan du vara med hur lång eller kort tid du vill under stämman.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem